Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2016-04-15 16:44 i Aspenässkolan Lerum
Under detta arbetsområde kommer vi att repetera skillnaden mellan atomer och molekyler. Vi kommer också att lära oss mer om kemiska reaktioner både i människokroppen, i naturen och i labbet!
Grundskola 5 Kemi

Under detta arbetsområde kommer vi att repetera skillnaden mellan atomer och molekyler. Vi kommer också att lära oss mer om kemiska reaktioner både i människokroppen, i naturen och i labbet!

Innehåll

Mål

Då vi arbetat med detta arbetsområde skall du känna till:

 • några fler ämnestypiska ord och begrepp.
 • skillnaden mellan atomer och molekyler.
 • skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar.
 • kemiska tecken för några av de vanligaste ämnena.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.
 • din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av ämnestypiska ord och begrepp.
 • dina faktakunskaper och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: