Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker

Skapad 2016-04-16 17:14 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Under historiens gång har författare skrivit massvis med böcker. De flesta faller i glömska efter ett tag, medan andra för alltid känns aktuella. Det är de böckerna vi kallar klassiker. Innehållet är tidlöst och ständigt aktuellt, även om de flesta är skrivna under 1800-talet.

Innehåll

Syfte och mål

Målet med arbetsområdet är att du 

 • utvecklar din förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitteratur
 • utvecklar din förmåga att resonera och se samband mellan upphovsperson, verk samt tiden författaren levde i
 • utvecklar din förmåga att skriva olika slags texter samt tillämpa skrivreglerna vi går och har gått igenom
 • utvecklar din förmåga att leda och delta i samtal
 • utvecklar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Arbetssätt och redovisning

"Klassiker" - gammalt och mossigt eller ständigt aktuella äventyr och upptåg? I slutet av arbetsområdet får du själv ta ställning!

Vi läser ungdomsklassiker i grupper om fem. Boken läses över fyra veckor och ska vara utläst till onsdag, v. 20. Varje grupp lägger upp lässchema kring boken. I samband med läsningen har vi både muntliga diskussioner i grupp (tre tillfällen) och skriftliga individuella uppgifter. Du kommer att få:

 
 • Diskutera i mindre grupp (boksamtal) - varav ett samtal spelas in och lämnas in för bedömning (it´s L)
 • Sammanfatta gruppens boksamtal skriftligt (drive)
 • Söka information om författaren och tidsepoken denne levde i
 • Skriva läslogg under två tillfällen (classroom)
 • Skriva enskild analys av bok och författare (classroom)
 • Presentera din författare, epok och verk för resten av klassen (görs i grupp)

 

Uppgifter och detaljerad planering för arbetsområdet finns i Classroom. 

 

Se matris för bedömning. 

 

Reflektion och utvärdering

 

 • Vad det enklare att delta och leda ett samtal den här gången? Gick det bättre eller sämre än förra gången? Motivera!
 • Istället för att svara på bokfrågor fick ni diskutera, skriva läslogg och skriva en längre bokanalys. Var detta ett bra sätt att bearbeta boken på? Om inte, hur skulle du vilja göra istället? Motivera!
 • "Klassiker" - gammalt och mossigt eller roligt och utmanande? Vad tyckte du om arbetsområdet som helhet? Skulle du vilja läsa fler klassiker framöver? 

 

 

Matriser

Sv
Ungdomsklassiker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta och beskriva det du har läst. Du visar detta i boksamtal och i den skriftliga bokanalysen.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolkning
Förmågan att tolka och analysera det du har läst. Du visar detta i boksamtal och i den skriftliga bokanalysen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtal/diskussion
Förmåga att leda och delta i samtal. Du visar detta vid boksamtalen.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. "Du deltar oftast i samtalen, försöker vänta på din tur och lyssnar på de andra. Du har till viss del stöd i fakta och sakförhållanden och bidrar delvis till att samtalet inte stannar av".
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. "Du deltar aktivt i samtalen, låter alla tala och lyssnar på de andra. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla sitt resonemang med tydlig logik och bidrar till att samtalet inte stannar av".
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. "Du deltar aktivt i att engagera alla i samtalen, breddar diskussionen och redogör för sammanhang, samband och konsekvenser. Du bidrar medvetet till att samtalet inte stannar av".
Upphovsman
Förmågan att resonera om författare, verk och tidsepok. Du visar detta i den skriftliga bokanalysen.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
Förmågan att skriva olika slags texter där du följer regler för skiljetecken, stavning, styckeindelning, meningsuppbyggnad etc. Du visar detta i bokanalysen.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källor
Förmågan att sammanställa information och hänvisa till källor. Du visar detta i bokanalysen.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. "Referat, citat och källhänvisning fungerar i huvudsak".
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. "Referat, citat och källhänvisning fungerar relativt väl".
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. "Referat, citat och källhänvisning fungerar väl".
Muntlig redogörelse
Förmågan att förbereda och genomföra redovisningar av olika slag Du visar detta i den muntliga presentationen av bok, författare och epok
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: