Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från 1500-talet till 1800-talet

Skapad 2016-04-16 18:06 i Lunds skola Hudiksvall
Vi lär oss om: -vad som hände i Sverige efter att Gustav Vasa blev kung -hur kyrkans makt påverkade folket -hur tronföljden förändras och förändrar Sverige -hur vi kan jämföra och granska olika historiska berättelser -viktiga personer under tidsperioden
Grundskola 5 Bild Historia Svenska
...

Innehåll

Mål- det här ska du kunna

Genomförande

Vi kommer att:

- läsa tillsammans i läromedlet Puls Historia och Tummen upp

- diskutera innehållet i läromedlen

- svara på instuderingsfrågor 

- se filmer Sveriges historia och samtala om filmerna

- samarbete med ämnet svenska och bild

- avsluta med ett test om 1800-talet, perioder och begrepp

 

Bedömning

Förmågor
Genom arbetsområdet och testet har du möjlighet att visa dina förmågor

Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmötesplats och utvecklingslinjer:

  • Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av den stora befolkningsökningen. 
  • Du kan beskriva förändringarna inom politik och levnadsvillkor.
  • Du kan visa hur införandet av folkskolan har haft betydelse för vår egen tid.
  • Du kan identifiera orsaker och konsekvenser till några historiska skeenden.
  • Du beskriver likheter och skillnader mellan bönders levnadsvillkor under olika perioder. Du beskriver kungamaktens utveckling under olika perioder.

Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv:

  • Du kan sätta vår egen tid i ett historiskt sammanhang och resonera kring hur den kan komma att uppfattas i framtiden.

Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas:

  • Du kan använda historiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: