Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forma språket - Instruktioner

Skapad 2016-04-17 11:17 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Forma språket. Trean basbok. Kapitel 5
Grundskola 3 Svenska

Vi kommer arbeta med olika former av instruktioner och se hur de är uppbyggda.

Innehåll

Tid

Veckorna 18 - 21.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla de olika kunskaper och förmågor som behövs för att kunna läsa, förstå, skriva och enkla instruktioner.

Instruktioner, både muntliga och skriftliga, behöver du kunna förstå när du ska göra något på ett speciellt sätt. Du behöver också kunna ge andra instruktioner när du vill att de ska göra något på ett speciellt sätt. Instruktioner får och ger du redan varje dag och när du blir äldre behöver du kunna ge och förstå svårare och längre instruktioner, till exempel för att kunna utföra skoluppgifter och på ditt arbete.

Det är framför allt de här förmågorna du kommer få möjlighet att utveckla:

 • Kommunikativ förmåga
 • Analysförmåga
 • Begreppsförmåga
 • Metakognitiv förmåga

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

I detta arbetsområde kommer du få arbeta med flera olika instruerande texter. Du kommer både få träna på att läsa andras instruktioner och på att skriva egna. Du kommer också få arbeta med instruerande bilder.

Du kommer dessutom få vara med och diskutera hur instruerande texter skiljer sig från andra texttyper och i vilka olika sammanhang instruerande texter kan finnas.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Arbetssätt

Vi kommer både arbeta i boken Forma språket och med annat material.

 

Vi kommer tillsammans börja med att se på och prata om vad som är speciellt med instruktioner och i vilka sammanhang muntliga eller skriftliga instruktioner förekommer.

Vi kommer gemensamt läsa och titta på olika instruerande texter, som recept, spelinstruktioner och instruktioner i skoluppgifter. Vi kommer se på hur instruktioner kan vara uppbyggda och hur innehållet kan se ut. Vi kommer också gå igenom hur text och bild kan kombineras i instruktioner.

Du kommer få samarbeta med en eller några andra för att tillsammans läsa, samtala om och skriva instruktioner. Ni kommer också få träna på muntliga instruktioner.

Du kommer även få arbeta självständigt med att förstå och skapa olika instruktioner.

Bedömning

Dina visade förmågor och kunskaper kommer bedömas när vi arbetar med området.

 

Självbedömning: När vi arbetat färdigt med området, kommer du få göra en självbedömning där du funderar och reflekterar över dina egna kunskaper och förmågor gällande instruktioner.

Lärarens bedömning: Din lärare bedömer dina visade förmågor och kunskaper när vi arbetar med området. Du kommer få tips om vad och hur du kan utveckla ditt arbete.

I slutet av arbetsområdet kommer din lärare framför allt bedöma dina kunskaper och förmågor att:

 • Läsa och följa några olika skriftliga instruktioner i flera steg.
 • Förstå och följa någon muntlig instruktion i flera steg.
 • Skriva några enkla instruktioner i flera steg, samt att komplettera text med bild. Du ska visa att både innehållet och uppbyggnaden/strukturen stämmer överens med instruerande texter.
 • Ge muntliga instruktioner i flera steg som andra kan förstå.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: