Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdens djur

Skapad 2016-04-17 11:44 i Höjdens förskola Färgelanda
Vi kommer att arbeta med bondgårdens djur. Fokusområden kommer att vara naturvetenskap och teknik men vi kommer även få med matematik och språk.
Förskola
...

Innehåll

Mål från styrdokument

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Barnen visar intresse för djur och eftersom vi har kor i anslutning till förskolan som snart ska släppas ut så kom vi fram till att  arbeta med bongårdens djur.

Det egna formulerade målet är att barnen ska känna till vilka djur som bor på en bondgård. De ska även känna till vad familjemedlemmarna heter, vad de äter och hur de låter.

 

 

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • när de visar kunskap om djuren
 • när de vill veta mera om djuren

 

 

 

 

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder

 • Sång
 • Söka kunskap i böcker och I-pad
 • Pussel och spel
 • Skapande verksamhet

 

 

 

 

 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnen får tillgång till material och får själva tillverka sina djur/djurfamiljer.

Genom dokumentation kan barnen vara delaktiga.

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares delaktighet

Vi informerar föräldrarna genom Unikum och pedagogisk dokumentation. Vi diskuterar med dem genom den dagliga kontakten.

 

 

 

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Samlingarna kommer att användas till att arbeta med temaområdet på olika sätt. T ex genom sång, se på film, gå till kohagen.

 

 

Utvärdering.

Utvärdering kommer att ske genom analys av pedagogisk dokumentation.

 

Datum för utvärdering är senast 1/7-16 och görs av arbetslaget tillsammans.

 

 

 

 

Avsnitt 9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: