Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsocoach

Skapad 2016-04-17 13:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Biologi Idrott och hälsa Kemi Hem- och konsumentkunskap

I samhället ökar efterfrågan på hälsocoacher som har som uppgift att hjälpa personer med sin hälsa. Hälsocoacher har som uppgift att kartlägga hur personens hälsa och livsstil ser ut samt ta fram en plan för hur personen i fråga kan förbättra sin situation utifrån sina personliga mål och önskemål.

 

Planen tar upp olika delar i livsstilen såsom, jobb, träning, sömn, mat och stress. Det är viktigt att förstå att dessa områden påverkar den fysiska och psykiska hälsan och att alla delar påverkar varandra, till exempel, är man mycket stressad påverkar det sömnen negativt.


En hälsocoach har som mål att hjälpa sina kunder att få balans i livet och på så sätt förbättra hälsan.

Innehåll

Mål

Efter avslutat område är tanken att du har förbättrat din förmåga att:

Biologi:

- Resonera kring hur kroppen påverkas av träning, kost, sömn och stress.

- Använda information för att få fram texter eller andra framställningar kopplat till syfte och målgrupp.

 

Kemi:

- Resonera kring olika kemiska processer i kroppen.

 

Idrott:

- Sätta upp mål och planera träning.

- Visa hur träning genomförs på ett säkert sätt.

- Resonera hur kroppen påverkas av träning, kost och sömn.

 

Hemkunskap:

- resonera kring hur balanserade måltider kan sättas ihop och anpassas efter individuella behov.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 9
  Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  E 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Arbetsgång

- Praktiska uppgifter och laborationer

- Flippade genomgångar

- Vanliga genomgångar

- Diskussioner 

- Eget arbete

- Filmer

- Kamratfeedback

- Information från skolsköterskan

- Eventuella intervjuer och samtal med personer som jobbar med hälsa i olika former utanför skolan.

Bedömning

Se matris

Matriser

Bi Hkk Ke Idh
Checklista

Markera om du fått med detta i ditt arbete
Kund
Val av kund. Beskrivning av kund.
Mål
Kundens mål för träningen
Träningsprogram
Ett detaljerat träningsprogram på 6-10 veckor som visar vad kunden ska träna och vilka dagar.
Säkerhet
Detaljer som visar hur kunden ska träna på ett säkert sätt och/eller ett förebyggande sätt.
Träning analys
- Motivera varför du valt dessa övningar och koppla dessa till kundens behov och intresse. - Koppla även till hur kroppen fungerar och påverkas på cell och organnivå. ( Andningen, blodomloppet, muskler ) -Aerob eller Anaerob? Eller båda och? Motivera. För- och nackdelar - Motivera genom att koppla till förebyggande av sjukdomar/besvär som är kopplade till träning. .
Kost
Beskrivning av kundens kost. -motiverar val av kost till näringsämnen och kroppens behov och funktion. - beskriver matspjälkningen. - Motiverar genom att koppla till förebyggande av olika sjukdomar/ besvär som är kopplade till kost. -Få in pH-värde och enzymernas betydelse för matspjälkningen. -Motivera varför man bör undvika tobak och alkohol för en god hälsa.
Sömn
- motiverar val av antal timmar sömn genom att koppla till kroppens behov och funktion. - Motiverar genom att koppla till förebyggande av olika sjukdomar/besvär som är kopplade till sömn.
Förebyggande av stress
- Motiverar varför och hur man ska jobba stressförebyggande genom att koppla till hur stress påverkar kroppen. -Motiverar genom att koppla till förebyggande av olika sjukdomar/besvär som är kopplade till stress.
Experthjälp (frivilligt)
Intervju av exempelvis sjukgymnast, läkare, dietist
Källor
Källor till all information och bilder som finns med i arbetet

Bi Hkk Ke Idh
Hälsocoach

Idrott och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mål
Sätta upp mål och planera träning
Du har en plan för din kund utifrån kundens mål för sin träning. Du har förstått vikten av att kunden äter och sover rätt.
Du har en detaljerad plan som är utformat utifrån kundens mål. Du har även med kundens kost och sömn i planen.
Du har en plan med detaljerade aktiviteter och visar en progression över tid. Aktiviteterna är utformade utifrån kundens mål. Du har även visat hur kosten och sömnen ska se ut för att kunden ska nå sina mål.
Du har en plan med detaljerade och varierande aktiviteter och visar en progression över tid. Aktiviteterna är utformade på ett väl fungerande sätt utifrån kundens mål. Du har även visat hur kosten och sömnen ska se ut för att kunden ska nå sina mål
Säkerhet
Visar hur träning ska bedrivas på ett säkert sätt samt förebyggande av skador.
Visar väldigt grundläggande kunskaper om hur kunden ska utföra aktiviteterna på ett säkert sätt.
Visar kunskaper om hur kunden ska utföra aktiviteterna på ett säkert samt. Förklarar hur träningen förebygger skador.
Visar goda kunskaper om hur kunden ska utföra aktiviteterna på ett säkert sätt och förklarar riskerna med de olika aktiviteterna. Förklarar hur träningen förebygger skador.
Visar goda kunskaper om hur kunden ska utföra övningarna på ett säkert sätt och förklarar riskerna med de olika aktiviteterna. Visar även hur du anpassar aktiviteterna efter kundens möjligheter och nivå. Förklarar hur träningen förebygger skador och vikten av att träna med rätt teknik.
Resonera
Resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost, sömn och stress påverkar hälsan
Visar grundläggande kunskaper och förklarar på ett enkelt sätt kopplingen mellan fysisk aktivitet och en god hälsa.
Visar goda kunskaper och resonerar i flera led kopplingen mellan fysisk aktivitet, kost och en god hälsa.
Visar goda kunskaper och resonerar i flera led kopplingen mellan fysisk aktivitet, kost och en god hälsa. Du förklarar hur träningen som du har lagt upp hjälper din kund att nå sina mål.
Visar goda kunskaper och resonerar i flera led och olika perspektiv kopplingen mellan fysisk aktivitet, kost och en god hälsa. Du visar tydligt hur träningen som du har lagt upp hjälper din kund att nå sina mål.

Hem- och konsumentkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Näringslära
Föra underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Du kan med lite stöd sätta ihop ett enkelt kostschema med varierade och nyttiga måltider där du anpassat utifrån din kunds behov.
Du kan sätta ihop ett enkelt kostschema med varierade och nyttiga måltider. Du beskriver enkelt kring hur du anpassat utifrån din kunds behov.
Du kan sätta ihop ett utvecklat kostschema som innehåller detaljerade varierade och nyttiga måltider. Du beskriver utförligt kring hur du anpassat utifrån din kunds behov.
Du kan sätta ihop ett välutvecklat kostschema som innehåller detaljerade varierade och nyttiga måltider. Du beskriver väldigt utförligt hur du anpassat utifrån din kunds behov.

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Motiverar sina val i hälsoplanen genom att resonera om hur kroppen fungerar och påverkas av träning, kost, sömn och stress. Koppla till blodomlopp andning matspjälkning näringsämnen celler sjukdomar kroppens försvar Därför att.. Det leder till.. Det händer på grund av.. Eftersom..
Något enkelt resonemang med lite koppling till fakta. -Använder vardagsspråk -Använder små bitar av fakta. -någon för eller nackdel med hälsoplanen
Enkla resonemang med lite koppling till fakta -Använder mest vardagsspråk -Enkla resonemangsled -flera fördelar och (nackdelar) med hälsoplanen
Utvecklade resonemang med god koppling till fakta. -Flera och längre resonemangskedjor -Drar slutsatser -Ger exempel - Egna erfarenheter -Ser samband mellan träning, kost, sömn och stress. - Använder relevant fakta och vissa ämnesspecifika begrepp
Välutvecklade resonemang med mycket god koppling till fakta. -Problematiserar -Jämförelser -Fördjupning -logisk och tydligt - Använder till större del ämnesspecifika begrepp. -Granskar kritiskt nya trender, forskning och källor.
Använda information Bi/ke
Använda information för att skapa texter eller andra framställningar. Anpassa sig till syfte och målgrupp. Syftet: Få ett jobb som hälsocoach Målgrupp: "Tågis och Svettis"
Enkel framställning Lite information Använder vardagsspråk Lite anpassning till syfte och målgrupp
Utvecklad framställning Får med grundläggande information. Har gjort vissa anpassningar till att anpassa till syfte och målgrupp.
Välutvecklad framställning Relevant fakta, till viss del fördjupat. Bra anpassning till syfte och målgrupp.
Mycket välutvecklad framställning. Fördjupad information Genomtänkta anpassningar till syfte och målgrupp

Kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kemiska processer i kroppen
Resonemang om kemiska processer kopplade till kroppen. Enzymer Näringsämnen pH-värde Uppbyggnad av näringsämnen
Något enkelt resonemang Enkelt led. Får på något område med fakta om kopplingen mellan kemisk process och kroppen.
Enkla resonemang Flera resonemang i enkla led. Får på fler områden med fakta om kopplingen mellan kemisk process och kroppen.
Utvecklade resonemang Resonemang i flera led. Till viss del fördjupad fakta om kopplingen mellan kropp och kemiska processer. Drar slutsatser Ger exempel för att förtydliga.
Välutvecklade resonemang Flera resonemang i flera led. Tydlig koppling mellan kemiska processer och kroppen. Använder ämnesspecifika begrepp Fördjupad fakta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: