Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokus område Jag kan själv!

Skapad 2016-04-17 17:18 i Förskolan Sirius Kristinehamn
Personalen på förskolorna i Kristinehamns kommun använder denna mall för att planera arbetsområden i Unikum.
Förskola

Tydliggöra undervisningen och vår värdegrund i hallen. Använda på och avklädning som redskap för lärande i begreppsbildning och föra dialoger med barnen. Koppla detta till vårt stora fokusområden JAG- i bild och på film.

Innehåll

Mål enligt läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Trygga och mer självständiga barn som får en förståelse för varandra, vilja försöka själva och kunna hjälpa varandra. Se sin egen förmåga och i förlängningen förstå att "träning ger resultat." Se en språklig utveckling och förståelse när barnen (härmar) använder de begrepp som vi pedagoger använder oss av vid på och avklädning. Som en mössa, två vantar, på, under, över, bredvid osv.


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

Värdegrund och socialt samspel och att vilja försöka själv och se att det går med lite tålamod.


Hur ska det märkas på barnen?

Trivseln i hallen och få arbetsro och tid till att vilja försöka själv, se att träning ger resultat och hur förstå lyckan i att säga jag kan!

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Skapa en grund i respekt och turtagning och att vilja försöka själva. Mindre konflikter och lättare kunna lösa de konflikter som blir."Vinn-vinn situation" vi får fler barn till hösten som kan klä på sig själva och hjälpa varandra.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Se ovan


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

 

 Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Hallen på Myran, 16 barn, 3 pedagoger,ca 4 tillfällen/dag. Barnens kläder och pedagogernas otroliga tålamod. Klippdockor med kläder, dockor och gossedjur med kläder. Kamera, iPad. Projektor, böcker som Totte går ut. 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Vi har en barngrupp som är mån om varandra och det vill vi använda oss av.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Tålamod och att vi förstår att närvaro och hjälp till självhjälp är så viktigt. Uppmuntran och att skapa en trevlig atmosfär.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Feb-April 2016 med en avstämning var tredje vecka.


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Hallen på avd, delar gruppen med 4-5 barn i taget i hallen.
Vilket material?

 


Till vilken kostnad?
...

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

 

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Vi börjar att klä på oss efter frukost så vi kan GE den TID vi vill att barnen ska få. slussar ut barnen på gården. Vi filmar inte utan ställer ipaden så vi kan vara närvarande och stötta i att försöka själv.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: