Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val - skola och omvärld, vt 2016

Skapad 2016-04-17 19:14 i Sörviks skola Ludvika
Vi har fördjupat oss inom ämnet "skola och omvärld" som elevens val detta läsår. Vi fokuserar på att utveckla elevernas entreprenöriella lärande. Under våren lägger vi fokus på entreprenörskap, yrken och arbetsliv. Du ska bl.a. starta ett "företag" och vid möjlighet praktisera på en arbetsplats under en dag.
Grundskola 4 – 6 Bild Samhällskunskap Svenska

Du kommer få lära dig allt om vad det innebär att starta ett företag.

Du kommer även att få möjlighet att veta mer om några  yrken genom att intervjua och lyssna till  personer som arbetar inom dessa yrkeskategorier.

Du får även chans att studera en viss yrkeskategori genom att praktisera en dag på en arbetsplats.

Innehåll

Syfte och förmågor

Du får chansen att utveckla din kommunikativa förmåga, begreppsförmåga, analysförmåga samt förmåga att hantera information.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Konkretisering av mål

Du skall efter avslutat arbetsområde ha visat:

* att du vet vad ett företag är, vilka olika typer av företag som finns, hur man gör för att starta ett  företag, samt vad som behövs för att få företaget att fungera
* att du kan bilda ett  fiktivt företag tillsammans med två kamrater
* att du kan marknadsföra och göra reklam för ditt företag
* att du kan delta i en presentation av ditt företag som avslutning

 

*att du fått insyn om vad det innebär att arbeta inom olika yrken (prao, intervjuer)

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Arbetssätt

Grupparbete klassvis.

Redovisas för klassen samt som en företagsmässa där åk 4-6 deltar med sina företag och övriga elever bjuds in som potentiella "kunder".

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: