Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från istid till nutid

Skapad 2016-04-17 19:34 i Brunnsparksskolan Helsingborg
-ett arbete som sträcker sig från Big Bang till järnåldern
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3)

Vi har tidigare läst om jordens utveckling, Big bang, och fortsätter nu genom senaste istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få arbeta med tidslinjen, du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, istid, stenålder, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, hällristning, jakt, samlande, evolution, arter, redskap, bofast med mera. 

Undervisningens innehåll - Vad?

Detta kommer vi att arbeta med:

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetsformer - Hur?

 • få besök av Ricky, museipedagog och arkeolog.
 • läsa/skriva faktatexter
 • ge och få kamratrespons.
 • göra gemensam tidslinje över de olika tidsåldrarna.
 • skapande i olika former.
 • se filmer. 
 • göra stenåldersyxa i slöjden.
 • arbeta praktiskt för att konkretisera. 
 • för jämförelser och reflektera 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma i vilken utsträckning du kan:

 (skriftligt, i samtal och muntlig redovisning)

• Ge exempel på spår från istiden. • Jämföra livet för människorna i de olika tidsåldrarna. • Reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden. • Tidsordna de olika tidsåldrarna. • Läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet. • Skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser

Bl SO
Från istid till nutid

--->
--->
--->
--->
Aspekt 1
Förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan med stöd att förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan till viss del förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Ny aspekt
Namnge tidsepokerna namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan till viss del namnge en av tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Ny aspekt
Kunna beskriva delar av människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan med stöd beskriva människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan till viss del beskriva människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan beskriva människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan med god säkerhet beskriva människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Ny aspekt
Spår från forntiden berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan till viss del berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: