Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT-16 åk 4AB

Skapad 2016-04-18 10:12 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Det här ska vi göra:

Tid:

-enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund

-datum

-avläsa klockan

-skriva klockslag med siffror

-räkna ut skillnad i tid mellan två klockslag

-läsa av en tidtabell

Begrepp: år, skottår, månad, vecka, dygn, timme, minut, sekund, datum, tidsskillnad, tidtabell

Addition och subtraktion:

-addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

-räkna på ett ungefär för att bedöma om svaret är rimligt

-"ungefär lika med"

-textuppgifter

-problemlösning

Begrepp: addition, subtraktion, ungefär lika med, fler-färre

Geometri:

-rät, spetsig och trubbig vinkel

-namn på månghörningar

-förstoring och förminskning

-skala

Begrepp: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, störst vinkel, minst vinkel, månghörning, sida, hörn, naturlig storlek, förstoring, förminskning, skala

Bråk:

-läsa och skriva bråk

-avläsa bilder av bråk

-hur många delar det går på en hel

-storleksordna bråk

Begrepp: hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel, störst bråk, minst bråk

Multiplikation och division:

-räkna multiplikation med större tal

-räkna kort division

-textuppgifter

-problemlösning

Begrepp: multiplikation, multiplicera, division, dividera, kort division

Så här gör vi:

-Genomgångar
-Arbete i arbetsbok
-Filmer
-Laborativt material
-Matteprat i grupper 

Bedömning:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: