Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer och algebra - planering år 8

Skapad 2016-04-18 10:38 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Centralt innehåll

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning

Kunskapskrav att arbeta mot och förslag på var du arbetar med det.

 • Förmåga att lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. (ekvationsspelet, boken, problemlösning)

 

 • Förmåga att formulera matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. (ekvationsspelet, mönster - n)

 

 • Förmåga att föra resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet. (skriftliga resonemang och muntliga resonemang)

 

 • Grundläggande kunskaper om matematiska begrepp (färdighetsträning i boken samt arbetsblad ekvationsspelet)

 

 • Förmåga att beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer. (resonemang och kommunikation)

 

 • Förmåga att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra. (ekvationsspelet, boken, problemlösning)

 

 • Förmåga att redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda symboler, algebraiska uttryck, formler. (muntliga resonemang framför dator)

 

 • Förmåga att föra resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. (muntliga resonemang framför dator)

Begrepp du kommer i kontakt med och ska ha koll på

 • Uttryck
 • Variabel
 • Ekvation
 • Obekant
 • Prövning
 • Likhetstecken
 • Parentes

Matriser

Ma
Ekvationer och algebra - år 8

Problemlösning

E
C
A
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Metod (Procedur)

E
C
A
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.

Begrepp

E
C
A
Du har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen: uttryck, variabel, ekvation, obekant, prövning, likhetstecken, parentes och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om de matematiska begreppen: uttryck, variabel, ekvation, obekant, prövning, likhetstecken, parentes och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begreppen: uttryck, variabel, ekvation, obekant, prövning, likhetstecken, parentes och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Resonemang

E
C
A
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommunikation

E
C
A
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: