Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion?

Skapad 2016-04-18 12:23 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi kommer att utforska begreppen religion, högtid och tradition genom att lära oss mer om kristendom, islam, buddism.
Grundskola 2 Religionskunskap

Du ska kunna:

förklara begreppen religion, högtid och tradition.

ge exempel på några likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Gyllene regeln och vad den betyder

 

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade målo

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

arbeta i grupp

se skillnader och likheter mellan olika religioner

kunna förklara begreppen religion, högtid och tradition

redovisa ditt arbete för andra

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att:

se film, läsa böcker och samtala tillsammans och i en liten grupp.

söka en del information på nätet

i den lilla gruppen bestämma hur vi vill redovisa arbetet

 

Matriser

Re
Religion

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i år 3.
Ny aspekt
Elevens förmåga att prata om regler och normer i vardagen. Elevens förmåga att ge exempel på varför regler och normer behövs i vardagen.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och också ge exempel på varför de kan behövas.
Ny aspekt
Elevens förmåga att samtala om livsfrågor.
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Ny aspekt
Elevens förmåga att beskriva platser för religionsutövning. Elevens förmåga att koppla samman platser för religionsutövning med religioner som utövas i närområdet.
Du kan beskriva några platser för religionsutövning och kan koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Ny aspekt
Elevens förmåga att ge exempel på högtider, symboler och berättelser från olika religioner.
Du ger exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: