Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk & Procent Åk 8

Skapad 2016-04-18 12:38 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Del av det hela.
Grundskola 8 Matematik

Det här avsnittet handlar om bråk och procent och hur de hör ihop. Du får lära dig att tolka ett bråk som hundradelar dvs. procent.

 

Innehåll

Syfte

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Konkreta mål

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna:

 • jämföra storleken på olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk
 • räkna ut procentsatsen
 • förstå och använda procent vid jämförelse
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp genom att:

 • jämföra storleken på olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk
 • räkna ut procentsatsen
 • förstå och använda procent vid jämförelse
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk

Matriser

Ma
Checklista och självskattning

Bråk

Jag är inte säker och behöver träna mer för att kunna lösa rutinuppgifter
Jag är säker och kan lösa rutinuppgifter
Jämföra storleken mellan bråk
Förlänga bråk
Förkorta bråk
Addera bråk
Subtrahera bråk
Multiplicera bråk

Procent

Jag är inte säker och behöver träna mer för att kunna lösa rutinuppgifter
Jag är säker och kan lösa rutinuppgifter
Räkna ut procentsatsen
Jämföra procent
Procentuell förändring
Mer än hundra procent

Ma
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Använda matematiska begrepp
Du har en del baskunskaper om begreppen. Du behöver stöd med att använder begreppen i kända situationer.
Du har baskunskaper om begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper om begreppen. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Du kan berätta om begreppen med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck när du får stöd.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Uttrycksformer och begreppens relation
I beskrivningar behöver du stöd med att växla mellan de olika uttrycksformerna samt med att föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
I beskrivningar kan du växla mellan de olika uttrycksformerna samt föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformerna samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
I beskrivningar kan du växla mellan olika uttrycksformerna samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: