Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott

Skapad 2016-04-18 13:33 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Syftet med idrott och hälsa i skolan är att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och få intresse till att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt mot andra. Detta genom att eleven får möjlighet att testa olika slags aktiviteter. Aktiviteterna ska ske både inomhus och utomhus.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i idrott ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

 • Samarbete – genom lagspel/lekar – att hålla en lektion med en klasskamrat
 • Regler - lekar
 • Grovmotorik – redskapsbanor och enskilda redskapsövningar
 • Allemansrätten 
 • Koordination – rörelselekar, bollsporter/lekar
 • Utomhus idrott – skridskor, friidrott, lekar, bollsport
 • Simning – 2:or

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga/färdighet att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

Undervisning

Här skriver du mer konkret vad undervisningen innehåller.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: