Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu åk 1 vt-16

Skapad 2016-04-18 14:05 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Hur var det att leva utan elektricitet, lego och surfplattor? Vad gjorde man på fritiden? Tänk dig att gå barfota över stock och sten oavsett väder. Ja, det är mycket som skiljer sig mellan livet för hundra år sedan och idag, men det finns även många likheter. Tillsammans ska vi ta reda på mer och jämföra livet förr med nu.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning ska stimulera elevernas nyfikenhet på historien. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Undervisningen ska även ge kunskaper om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Analysera, genom att kunna beskriva likheter och skillnader mellan förr och nu.
 • Kunna använda dig av olika begrepp i ämnet.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Undersöka hemortens historia.
 • Göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Söka information om livet förr genom enkla intervjuer.
 • Ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • Placera olika händelser utefter en tidlinje.


Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Visa dig aktiv i olika diskussioner.
 • Redovisa din intervju med en äldre person.
 • Placera olika äldre föremål på en tidslinje.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Undervisning och arbetsformer

Under arbetets gång kommer vi att läsa böcker/texter och se på filmer för att få en uppfattning om hur livet kunde se ut förr i tiden och jämföra med nutid. Vi kommer även att se på äldre fotografier från hemorten och höra om dess historia. För att få ytterligare inblick i livet förr kommer du att få intervjua en äldre person. Du kommer även att få ta med dig ett föremål som du tycker är gammalt, för att sedan placera ut det på en tidslinje. För att ytterligare känna på hur det kunde vara att vara barn förr i tiden kommer vi att gå ut och tillverka egna leksaker av naturens tillgångar. Som avslutning kommer vi att åka till Äskhults by och få en guidad tur om livet förr.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Begrepp

 • Nutid
 • Förr
 • Landet
 • Piga
 • Dräng
 • Hemort
 • Socken
 • Psalm
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: