Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i naturen (kemins grunder)!

Skapad 2016-04-18 14:29 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Detta är vad nästa område i kemin skall handla om. 

Du kommer att arbeta med din analysförmåga, att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, kunna förklara samband och jämföra olika likheter eller skillnader.

Även begreppsförmågan där du kan förstå vad olika begrepp står för och använda dem i olika sammanhang. 

Metakognitiv förmåga tränar du genom att ställa hypoteser, göra experiment och dra slutsatser. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Uppgifter

 • Kemikalendern - Vatten och luft

 • PP och video om syror och baser ganska enkelt förklarat!

 • Se filmen Syror och baser

 • Vattnets kemiska egenskaper

 • Periodiska systemet

Matriser

Ke

E
C
A
Analysförmåga
Du kan föra enkla och till viss del resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Eleven kan föra resonemang välutvecklade och väl underbyggda kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Begreppsförmåga
Du kan använda dig av några kemiska begrepp.
Du kan använda kemiska begrepp i olika sammanhang.
Du har mycket god kännedom om kemiska begrepp och kan använda dem i sammanhang
Metakognitiv förmåga
Du för resonemang kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring resultatens rimlighet och hur undersökningen kan förbättras
Kommunikativ förmåga
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna till viss del framåt
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: