Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9 plan Instrumentspel och sång

Skapad 2016-04-18 14:42 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Instrument och sångträning.
Grundskola 8 – 9 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Konkretisering av Målen

Du skall kunna öva in och framföra en låt. Du skall delta aktivt med instrument/sång. Du skall ha en idé om hur du vill att låten skall framföras. Så gott du kan ska du försöka öva in spel med dynamik och känsla. Du skall, vid behov med hjälp av läraren, ansvara för din egen inlärning på instrument eller i sång. Du skall kunna framföra en (eller flera) inövad sång/inövade sånger på instrument gemensamt i klassen.

Arbetssätt

Du övar både teknik, flyt och timing på instrument och/eller sång. För att bli bättre bedömd försöker du kombinera melodispel och ackord- eller basspel, alternativt sång och ackordspel.

Under arbetets gång behöver du fundera över hur det låter och varför, samt hur du kan göra för att göra det intressant för en lyssnare. Här kommer du med egna omdömen och funderingar kring hur du kan göra musiken bättre. Detta kan också göras i samråd med läraren.  

Du tränar enskilt med mer eller mindre stöttning av undervisande lärare. Slutligen framförs låten vid ett bestämt redovisningstillfälle.

Bedömning

Din prestation bedöms efter hur väl du:

 • Kan sjunga med rätt tonhöjd och rytm.
 • Kan spela med timing och flyt på melodiinstrument.
 • Kan spela med timing och flyt på basinstrument.
 • Kan spela med timing och flyt på ackordinstrument.
 • Kan spela med timing och flyt på rytminstrument.
 • Kan samspela med andra (dvs. hur väl du lyckas uppmärksamma hur de andra spelar så att du anpassar ditt musicerande till helheten).
 • Kan tolka och bearbeta musiken till ett musikaliskt uttryck som skapar intresse hos lyssnaren (t.ex. genom att få in dynamik i musicerandet).
 • Kan spela avista (d.v.s. utantill utan text eller ackord).
 • Kan ge omdömen och om ditt eget och andras musicerande så att du kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • För högre bedömning jobbar du med att kombinera melodispel och ackordspel, eller melodispel och basspel.
 • För högre bedömning jobbar du med att spela och sjunga samtidigt.

Slutredovisning

Redovisning av kunskaper sker löpande under träning på instrument/sång.

Slutredovisningen sker när klassen gemensamt framför den inövade sången.

Vilka områden i musikmatrisen bedöms under detta arbetsområde?

Övergripande - sång och instrumentspel

 1. Samspel
 2. Teknik
 3. Genremässig tolkning
 4. Musikalisk tolkning

Praktiskt musicerande

 1. Sång
 2. Melodispel
 3. Ackordspel
 4. Rytmspel
 5. Basspel

Musiklyssning och reflektion kring musik

 1. Ge omdömen
 2. Instrumentkännedom
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: