Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2016-04-18 14:48 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Arbetsbeskrivning för arbete i organisk kemi.
Grundskola 8 – 9 Kemi

Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och vår mat innehåller också kolatomer. Alla levande organismer består också av en stor mängd kol. Vi kommer att lära oss om grundämnet kol, men också om olika kolföreningar, som olika kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar. Vi kommer att undersöka dess egenskaper och vad man kan använda dem till. Vi kommer också att diskutera användningen av fossila bränslen och vad det gör mot vår miljö.

Innehåll

Innehåll

 • Organisk kemi : grafit, diamant, fulleren och grafen. Amorft kol - stenkol, träkol och aktivt kol.
 • Kolväten: Metanserien, summaformel, strukturformel och molekylmodell. Enkelbindning, dubbelbindning och trippelbindning. Mättat och omättat kolväte. Polymer, plast och papper.
 • Fossila bränslen: fossilt bränsle och biobränsle. Fraktionerad destillation och krackning. Förbränning av fossila bränslen.
 • Alkoholer: OH-grupp, egenskaper och användningsområden.
 • Organiska syror och estrar: COOH-grupp, egenskaper och användningsområde.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Matriser

Ke
Kol och kolföreningar

komplettering kräs
grundläggande kunskaper
utvecklade kunskaper
fördjupade kunskaper
Beskriva kolatomens egenskaper och betydelse
 • Ke  E 9
Du har visat enkla baskunskaper om kol och dess egenskaper
Du har visat goda kunskaper om kol och dess egenskaper.
Du har visat goda kunskaper om kol och dess egenskaper.
olika sorters kolföreningar
 • Ke  E 9
Du har visat viss förståelse för olika kolföreningar och hur de skiljer sig åt, likheter och skillnader.
Du har visat förståelse för olika kolföreningar och hur de skiljer sig åt, likheter och skillnader.
Du har visat god förståelse för olika kolföreningar och hur de skiljer sig åt, likheter och skillnader.
kemiska begrepp
 • Ke  E 9
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
fotosyntesens roll för livet på jorden
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du känner till fotosyntesen och kan beskriva vad som händer när fotosyntesen sker.
Du har visat förståelse för vad som händer i fotosyntesen och varför fotosyntesen är livsavgörande.
Du har visat goda kunskaper och förståelse kring fotosyntesen och kan på ett utvecklat sett förklara på vilket sett fotosyntesen är livsavgörande.
Kemiska processer i kroppen
 • Ke  E 9
Du kan ge exempel på kemiska processer som sker i kroppen
Du kan ge flera exempel på kemiska processer som sker i kroppen och påvisa samband mellan hälsa och kemiska processer i kroppen.
Du kan ge många exempel på kemiska processer som sker i kroppen och resonera kring samband mellan hälsa och kemiska processer i kroppen.
kolets kretslopp
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du har visat förståelse för hur kolets kretslopp och kan på ett enkelt sätt beskriva sambandet med ökad växthuseffekt
Du har visat förståelse för och kan förklara kolets kretslopp och kan beskriva sambandet med ökad växthuseffekt.
Du har visat förståelse för och kan förklara kolets kretslopp och kan på ett utvecklat sätt förklara sambandet med ökad växthuseffekt.
energiomvandlingar
 • Ke  E 9
Du har visat viss kunskap om hur energi kan omvandlas mellan olika energiformer.
Du har visat viss förståelse för hur energi kan omvandlas mellan olika energiformer och kan påvisa detta med hjälp av exempel.
Du har visat viss god kunskap om och förståelse för hur energi kan omvandlas mellan olika energiformer och kan förklara detta med hjälp av exempel.
hållbar utveckling
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du kan ge exempel på vad man kan göra för att nå en hållbar utveckling. Du kan beskriva vilka konsekvenser ditt agerande kan få.
Du kan beskriva vad som krävs för hållbar utveckling och kan ge flera exempel på vad man bör tänka på och hur man ska agera för att uppnå detta. Du kan förklara vilka konsekvenser ditt agerande kan få.
Du vet vad som krävs för hållbar utveckling och kan ge många exempel på vad man bör tänka på och hur man ska agera för att uppnå detta. Du kan på ett utvecklat sätt förklara vilka konsekvenser ditt agerande kan få.
säkerhet vid brand
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
Du känner till vad som krävs för att en eld ska uppstå och kan ge förslag på hur man ska agera vid brand
Du kan förklara vad som krävs för att en eld ska uppstå och kan ge olika förslag på hur man ska agera vid brand.
Du har visat gro förståelse för vad elden kräver och kan förklara hur och varför man ska agera på ett vist sätt vid brand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: