Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 16 Terränglöpning, kondition och orientering.

Skapad 2016-04-18 15:39 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Vi tränar kondition och övar på att orientera med hjälp av karta.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas utifrån sina prestationer under idrottslektionerna. Vi tittar på deras utveckling och förmåga att prata om och förklara sin egen utveckling både när det gäller kondition och förmågan att använda karta.

Konkretisering av mål

      Efter detta område ska eleven veta hur de kan göra för att träna kondition på olika sätt.      De ska veta hur de ska tänka för att förebygga eventuella skador och känna till begrepp som t.ex. uppvärmning.     Eleverna ska kunna använda en karta för att orientera sig i en för dem känd miljö.
     Eleverna ska också veta hur man passar en karta samt kunna benämna de vanligaste karttecknen.
     Eleverna skall också efter egen förmåga dela i skolmästerskapet i terränglöpning.

Arbetssätt

Vi kommer att varva löpträning med orienteringsträning. Vi testar lite olika löpsträckor samt lite olika sätt att bygga upp sin kondition.

Dessutom kommer eleverna att få orientera en del med hjälp av kartor. Vi kommer att prata om de vanligaste karttecknen och hur man passar en karta. Dessutom pratar vi lite om begreppet skala.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Dokumentation

 • Genom matrisen dokumenterar vi hur kunskapsutvecklingen ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: