Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplanering avdelningen Slottet Vt-16

Skapad 2016-04-18 18:29 i Pysslingen Förskolor Brinken Pysslingen
Pedagogisk avdelningsplanering utifrån LärandeIndex områden för varje termin.
Förskola


Vår pedagogiska verksamhet på avdelningen Slottet utgår från läroplanen för förskolan samt pysslingens egna lärandeindex och ämnena, värdegrund, skapande, mattematik, språk/it, naturkunskap och lek. I olika vardagssituationer och i planderade aktiviteter utifrån barnens intressen utmanar vi pedagoger barnen med öppna frågor, kunskap, material och nytt stoff för att barnen ska kunna utveckla sitt lärande inom de olika ämnesområdena. Vi tror på ett sätt där barnen kan leka till sig ny kunskap genom samtal och att prova sig fram genom den planerad och fria leken. Den pedagogiska verksamheten genomsyras hela tiden av värdegrunds tänk och arbete med barnen och vi arbetar med den kontinuerligt genom att ex lyfta olikheter, få barnen att reflektera om vad en bra kompis är, använda oss av gruppstärkande lekar, ge barnen verktyg att komma på olika strategier för lösa ett dilemma eller en konflikt som kan uppstår i vardagen. Vi har ett demokratiskt förhållningssätt där barnen har en stor delaktighet och inflytande i sin dag på förskolan. Utifrån barnens iup har vi valt att lyfta språket denna termin genom att  låta baren utveckla sin förståelse av begrepp samt sin språk och kommunikationsförmåga-sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. För att utmana barnens lärande i olika ämnen och sin omvärld kommer vi att arbeta utifrån tre pedagogiska principer- att få barnen att tala och reflektera- att ta vara på mångfalden av barns ideer och- att skapa och fånga situationer som kan utmana barns tankar.

Innehåll

Fokusområde - Värdegrund

Vi strävar efter att barnen utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar genom sin egen delaktighet och inflytande i verksamheten samt att barnen får en större förståelse för att vi alla är och tycker olika. 

Fokusområde - Skapande

- utmana barnen att arbeta med olika material och i olika uttrycksformer

- ta vara till barnens intressen, samtalar och planerar tillsammans med barnen utifrån vad de själva vill skapa.

- vi ser till att utifrån barnens nivå, då det gäller motorik, koordination och kroppsuppfattning får uppgifter som barnet kan bemästra och ger de nya utmaningar.

 

Fokusområde - Språk, IT, kommunikation

-Vi strävar efter att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

- Utvecklar ett intresse för bilder och texter och sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

- Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Fokusområde - Naturvetenskap & teknik

-Vi strävar efter att barnen utvecklar förståelse för naturkunskap och teknik genom att utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

- Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

- Utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

- Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Fokusområde - Lek

-Leken finns genomgående i den pedagogiska verksamheten och i de olika ämnesområdena. Barnen har frilek och lek som utgår från barnets intresse, en pedagog kan vara med och stötta och utveckla leken.
-Utmana barnen till att komma överens om gemensamma regler i leken
-Samarbetslekar och gruppstärkandelek

Fokusområde - Matematik

Vi strävar efter att barnen utvecklar förståelse för matematiska begrepp som rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: