Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test

Skapad 2016-04-18 19:59 i Pysslingen Förskolor Orren Pysslingen
Ett exempel på vad som kan stå i en pedagogisk planering.
Förskola

Här kan ni skriva varför denna pedagogiska planering skrivs. Har barnen visat ett intresse för något, har de frågeställningar om något, eller vill ni pedagoger lyfta något speciellt osv. 

Innehåll

Mål/syfte

Skriv ut vad som är målet/syftet med den pedagogiska planeringen. Vad är tanken att barnen ska få möjlighet att utforska/utveckla?

Här kan barnens olika förmågor lyftas utifrån de läroplansmål som ni har valt ut.  Ex "barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att berätta och förmedla någonting till varandra". 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Metod

Hur tänker ni att ni ska nå målet/syftet. 

Här kan man skriva vilka aktiviteter ni tänker er att ni ska göra för att barnen ska få möjlighet till att utveckla och utforska de olika förmågor ni har valt att fokusera på.

Utvärdering, reflektion och analys

Hur har det gått? Behöver ni tänka om, har barnens intresse ändrats/fått ny riktning? Hur ska ni jobba vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: