Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans målarbete naturvetenskap och teknik

Skapad 2016-04-18 20:00 i Humlans förskola Färgelanda
Vi önskar öka barnens förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi har valt att lägga fokus på vatten.
Förskola

 Vi upplever att barnen har ett stort intresse för vatten. Både inne vid handtvätt och ute på gården när det regnar. Därför vill vi ge barnen möjlighet att genom utforskande och experiment utöka barnens kunskap och erfarenhet om vatten.   

 

 

 

 

Innehåll

Mål från styrdokument

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån observationer har vi upptäckt att barnen är fascinerade av vatten i olika former. Därför vill vi ge barnen möjlighet att fördjupa sina kunskaper i detta ämnet.  

Vi vill att barnen skall få uppleva och erfara vatten med sina sinnen.

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • får ställa hypoteser och sedan pröva. Vad hände?
 • visar intresse och ställer frågor. 

Insatser för att nå målet

Experiment, forskning utifrån barnens frågor och funderingar, Lyhörda observanta pedagoger, varierande arbetssätt.

Barnens delaktighet genom hela processen

Genom diskussion i temaarbetets start, där vi är observanta på vad barnen kan, vad de undrar och vill veta mer om.

Vårdnadshavares delaktighet

Föräldrar blir delaktiga genom information i hallen och på Unikum.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Vi delar barnen i mindre grupper. 

Utvärdering.

Genom diskussioner i uppstarten av temaarbetet, får vi en hint om vad eleverna kan och vad de vill veta mer om. Dessa frågor ska vi försöka besvara.

Genom synlig dokumentation på väggarna får vi naturliga tillfällen att diskutera med barnen vad vi gjort och vad vi lärt oss. Då arbetet avslutas tas frågeställningarna upp igen och vi får reda på om barnens kunskap har utökats. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: