Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering NO,Sv och bild- Djur och natur i vårt närområde

Skapad 2016-04-18 21:29 i Borrby skola Simrishamn
Detta ämnesintegrerade arbetsområde syftar till att ge kunskaper om djur och växter i vår svenska natur. Hur en enkel näringskedja ser ut.
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3) Svenska

I ämnet NO ska du få arbeta med djur och natur i vårt närområde. Vilka djur och växter finns i vår svenska natur? Vad betyder en näringskedja? Varför är skogen viktig för oss?Varför är solen så viktig för allt levande? Du kommer att få göra fältstudier och observationer, enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa med text, bild och andra uttrycksformer.

Innehåll

Målen

Eleverna kommer att:

 • få genomgång om hur man kan artbestämma djur som lever i skogen, ängen och i havet.
 • få möjlighet att håva när vi är på naturskolan i Kivik.
 • få benämna och peka ut begrepp från skogen och närmiljön.
 • få kännedom om träd i närområdet
 • djur som bor i träden och äter mat från träden, vilket ger en inblick i enkla näringskedjor
 • få kunskaper om olika samband i naturen som t ex miljön, näringskedjor och arternas levnadsvillkor
 • få leta växter i vårt närområde och ta reda på vad de heter och undersöka hur de ser ut
 • få uttrycka sig i bild när de undersöker och dokumenterar

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Så här ska vi arbeta

 

 • Genom promenader till skog, äng, havet och gemensamma arbeten och samtal i grupp.
 • Samla in växter, foto på djur som vi sen ska studera och rita av och försöka artbestämma dem på ett enkelt sätt
 • Göra en beskrivande rapport (faktatext) om olika växter och djur där vi berör sambanden i naturen
 • Använda bild som uttrycksmedel när vi studerar blommor och djuren samt när vi beskriver näringskedjor
 • gå igenom de vanligaste träden i vår skog och studera vilka djur och växter som finns området runt om träden
 • Vi samlar ord och begrepp som finns i vår natur som vi sätter upp i klassrummet

 

 

 

Bedömning; vad och hur.

Eleven visar sina förmågor genom:

 • Observationer i vardagen som du tar upp att diskutera och ställer frågor om
 • I din faktatext ska du kunna beskriva växten och djuret samt kunna visa på enkla samband i naturen
 • Du ska kunna beskriva enkla näringskedjor med bild
 • Du ska kunna beskriva hur en växt och ett djur ser ut genom bild
 • att på redovisningen och i de olika övningarna visa att du kan använda dina anteckningar när du diskuterar

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO Sv Bl
Matris

På väg mot målet
------->
-------->
------->
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven har hört att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.
Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Eleven kan rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Metoder och arbetssätt
enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att på ett mycket enkelt sätt dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: