Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Lyssninguppgift 7D

Skapad 2016-04-18 23:47 i Torpskolan Lerum
Du ska lyssna på en låt, göra en beskrivning av den samt också tycka och motivera ditt tyckande
Grundskola 7 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Uppgiften

I 6:an gjorde du samma uppgift. Tanken är att du nu ska utveckla dig på dessa delar av ämnet och du kommer därför få tillbaka den text du skrev då för att kunna göra förbättringar. Läs de kommentarer jag gjorde då.

Du ska alltså öva dig på att beskriva musik, det du hör, på ett så utvecklat sätt som möjligt.  Du kommer också skriva ditt omdöme , vad du tycker om låten.
Hur förklarar man varför man tycker något är bra eller mindre bra?

Till din hjälp har du tankekartan "Beskriva, Tycka och Motivera". Denna finns på Google Drive i en delad mapp som heter Musik 7D

Vi kommer öva några lektioner innan bl a genom att ni jobbar i grupper.

Prov:
Då  kommer du få lyssna på en låt som jag har bestämt. Tankekartan kommer du få ha med dig.

 

Matriser

Mu
Musik - Lyssning

Omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om andras musicerande
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras musicerande.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om andras musicerande.
Beskrivning
Eleven kan i viss utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag.
Instrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Funktion/Påverkan
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har för individen och samhället.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har för individen och samhället.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har för individen och samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: