Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700

Skapad 2016-04-19 08:55 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Historia

Detta arbetsområde skall bidra till att du ytterligare utvecklar din förmåga att använda din historiska referensram. Med detta menar jag att du skall få arbeta med vissa centrala delar i historien såsom hur politik, makt och handel har förändrats i olika tider, hur kultur och kulturmöten har utvecklats, hur folk har flyttat inom landet men även till utlandet. Vi kommer så klart även att beröra hur olika människors levnadsvillkor har sett ut och utvecklats.

Du skall helt enkelt öka din förståelse för hur det har sett ut och varför samt att du skall försöka dra det fram till idag. Vissa diskussioner tex makt eller migration (hur och varför människor flyttar) kan man ju grunda både i historien och idag. Finns det likheter? Skillnader?

Vi kommer att prata mycket om orsaker och konsekvenser.

 

Innehåll

Vad skall vi arbeta med?

Detta är ett stort arbetsområde som lätt kan bli rörigt och svårt att förstå och följa om fokus ligger för mycket på de olika kungarna och maktstridigheter dem emellan. Vi kommer därför att, i lite större drag, följa utvecklingslinjerna politik/makt, handel/kulturmöten och levnadsvillkor från att Gustav Vasa kom till makten fram till ca 1700. 

Vi kommer att arbeta med orsaker och konsekvenser av reformationen, stärkt kungamakt och den svenska statens framväxt, Sveriges expansion (utvidgning) och handel. Då vi arbetar med att se orsaker och konsekvenser samt att dra det fram till idag så utvecklar vi din historiska referensram och du får en ökad förståelse för förr och nu.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser

Hi
Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700

Detta kommer att bedömas

På väg
E
C
A
Reformationen
Du kan nämna en orsak till reformationen och kortfattat berätta om vad reformationen innebar.
Du kan nämna ett par orsaker till reformationen. Du kan utvecklat berätta och ge ett par tydliga exempel på vad reformationen innebar för Sverige. Du skall redogöra för någon konsekvens av denna. Du kan även se spår av reformationen i samhället idag (ett exempel).
Du kan nämna flertalet orsaker till reformationen. Du kan berätta välutvecklat och ge flertalet exempel på vad reformationen innebar för Sverige och tydligt redogöra för några konsekvenser av denna. Du ser konsekvenser för olika grupper/nivåer i samhället tex kyrkan, kungen, vanliga människor och redogör tydligt för dessa. Du kan även se spår av reformationen i samhället idag (minst två exempel).
Handel och migration
Du kan ge något exempel på vad det svenska riket producerade och handlade med. Du kan även se någon konsekvens för det svenska riket av det ökade handelsutbytet.
Du kan ge några exempel på vad det svenska riket producerade och handlade med. Du kan även se några konsekvenser för det svenska riket av det ökade handelsutbytet. Du kan ge exempel på vad tex Gustav II Adolf gjorde för att öka handeln i Sverige.
Du kan ge några exempel på vad det svenska riket producerade och handlade med. Du kan även se några konsekvenser för det svenska riket av det ökade handelsutbytet. Du kan ge exempel på vad tex Gustav II Adolf gjorde för att öka handeln i Sverige. Du skall även kunna se spår av denna tid i vår tid idag. Vad kan du se? Hur ser kopplingen till historien ut?
Politik och migration
Du kan ge ett exempel på hur den svenska staten växer fram från medeltidens Sverige med svaga kungar.
Du kan ge ett par exempel på hur den svenska staten växer fram från medeltidens Sverige med svaga kungar. Du skall ge ett par exempel på hur makten centraliseras.
Du kan ge ett par exempel på hur den svenska staten växer fram från medeltidens Sverige med svaga kungar. Du skall ge ett par exempel på hur makten centraliseras. Du skall kunna dra resonemanget kring centralisationen vidare till idag och hur man kan spåra detta i dagens samhälle.
Det svenska Östersjöriket
Du skall ge något enkelt exempel på hur det kunde vara att leva i stormaktstidens Sverige för kvinnor, män och barn.
Du skall ge ett par utvecklade exempel på hur det kunde vara att leva i stormaktstidens Sverige för kvinnor, män och barn. Du resonerar då utifrån två olika samhällsgrupper/nivåer och ser konsekvenser i flera led. Tex orsak till en livssituation och konsekvensen för enskild individ, samhällsgrupp och land.
Du skall flera utvecklade exempel på hur det kunde vara att leva i stormaktstidens Sverige för kvinnor, män och barn. Du resonerar då utifrån flera olika samhällsgrupper/nivåer och ser konsekvenser i flera led. Tex orsak till en livssituation och konsekvensen för enskild individ, samhällsgrupp och land. Du skall även kunna dra eventuella paralleller till världen idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: