👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och ny teknik

Skapad 2016-04-19 09:18 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Geografi

Hur mycket energi använder vi egentligen varje dag? Var kommer energin ifrån? Hur ska det räcka?

Det är viktiga frågor för oss människor att arbeta med. 

Innehåll

Undervisning

ENERGI OCH NY TEKNIK

 

 1. Vi inleder arbetet med en gemensam genomgång.

 2. HEMUPPGIFT: På spaning i hemmet

Vad kan du/man förbättra i hemmet för att:

 • spara på jordens naturresurser?
 • hushålla med energi?
 • skydda miljön?

Titta på dessa områden:

 • elanvändning
 • uppvärmning
 • transporter
 • matvanor
 • konsumtion (köp av t.ex. prylar och kläder)
 • avfallshantering

Du ska komma på minst fem förbättringsåtgärder och försöka se om det blir stor, medelstor eller liten miljövinst med dina åtgärder.

Tips: Energismarta tips kan ge idéer.

 

Lämna in som ett dokument i classroom senast den 18 maj.

 

 1. ORD OCH BEGREPP:

elektricitet                                                                                       biobränsle

energi                                                                                              solcell/solfångare

energieffektivisering                                                                      geotermisk energi

energikälla                                                                                                       växthusgaser

energibärare                                                                                  fossila bränslen

förnybar energi                                                                              fission

 

 1. GRUPPARBETEN:

Hur fungerar ert energislag? Vilka fördelar och nackdelar finns det med det?

Ni ska presentera ert energislag för att övertyga om att det är bäst? Vad svarar ni på negativa angrepp?

 

 • Vattenkraft
 • Biobränsle
 • Geotermisk energi, vind- sol- och vågkraft
 • Olja, kol, naturgas
 • Kärnkraft

 

Detta grupparbete redovisas som en debatt. Varje grupp inleder med att presentera sitt energislag i ca fem minuter, därefter blir det debatt. Ni ska då ha förberett kritiska frågor till de andra energislagen och kunna bemöta de kritiska frågor ni själva får.

 

 

GRUPPER:

 • Sofia, Arvid, Jacob G, Wilma, Alexander
 • Baz, Måns, Marcus G, Josefine, Johanna U
 • Alva; Hannah, Thindra, Olof, Martin Skog
 • Elsa, Gustav, Ellen, Sara N, Elis  Alireza
 • Johanna E, Sebastian, Jakob O, Johanna W, Martin Sv

 

 1. UPPGIFT ENSKILT ELLER I PAR:

Varifrån kommer vår elkraft?

 1. Leta i kartboken eller i internetbiblioteket efter en karta som visar Sveriges elförsörjning. Markera de olika elkraftverken på en karta. Ge de olika sorternas kraftverk olika symboler, och försök visa vilka elkraftverk som ger mycket respektive lite energi.
 2. Varför ligger de olika kraftverken där de ligger, tror du? Förklara!
 3. Leta i kartboken upp en karta som visar hur befolkningen i Sverige är fördelad. Fyll i på din karta!
 4. Jämför befolkningsfördelningen med elkraftverkens placering. Vilka problem och risker kan du se med att elkraftverken är placerade som de är?
 5. Tänk dig att du skulle kunna se 30 år fram i tiden. Hur vill du att en karta över Sveriges energislag ska se ut? Förklara!

 

Uppgifter

 • På spaning i hemmet

Matriser

Ge
Energi och ny teknik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Samspel människa, samhälle och natur
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika dela av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika dela av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika dela av världen.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö.
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Ge
Energi och ny teknik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1