Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala frågor i samhällskunskap och geografi 9C

Skapad 2016-04-19 09:56 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Denna planering syftat till att ligga till grund för arbetet i samhällskunskap och geografi i år 9. Jag använder denna matris som stöd i min betygssättning i arbetet med globala frågo.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi

Under terminen jobbar vid med globala frågor på olika sätt i båda so-ämnena. Bi kommer att beröra globalisering ur många synvinklar, handel, ekonomi, befolkning, miljö och utvecklingsfrågor. 

Matrisen i denna planering kommer att användas som bedömningsstöd och fyllas i under flera tillfällen under terminen.

Innehåll

Centralit innehåll i geografi och samhällskunskap.

Hur vi kommer att jobba

Vad:

Vi kommer att lära oss mer om globala frågor ur en rad synvinklar, befolkning, global ekonomi, global politik, global utvecklling. Vi kommer också att göra landsstudier.

 

Hur:

Vi kommer att jobba på olika sätt, med boken, söka egen fakta, kolla på film och ha genomgångar, diskussioner.

 

Bedömning:

Ni kommer att på olika sätt få visa vad ni kan i diskussioner, inlämningsuppgifter, något prov och muntliga redovisningar. Några saker kommer att göras enskilt och andra i grupp.

Uppgifter

  • Tema Världspolitik

Matriser

Sh Ge
Geografi

E
C
A
Begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang kring olika geografiska mönster. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper och kan föra resonemang i flera steg kring olika geografiska mönster. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper och kan föra komplexa resonemang kring olika geografiska mönster. Analytiskt förfarande. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Förklaringar, lösningar och konsekvenser
Eleven kan beskriva eller förklara geografiska mönster på ett enkelt sätt. Eleven kan ge förslag på lösningar eller konsekvenser.
Eleven ger bra förklaringar och beskrivningar av geografiska mönster samt kan redogöra för eventuella samband mellan dessa på ett generellt sätt. Generella resonemang kring lösningar och konsekvenser.
Eleven kan ge mycket goda förklaringar och beskrivningar av geografiska mönster samt beskriva eventuella samband mellan dessa. Analyser kring lösningar och konsekvenser.
Samspel människa och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Källhantering
Eleven kan använda kartor och andra källor samt kan grunden till källhantering och källkritik.
Eleven kan hantera och använda kartor och flera andra källor självständigt för att hämta information och dra slutsatser. Eleven resonerar källkritiskt.
Eleven använder kartor och andra källor effektivt samt samt för väl underbyggda resonemang om slutsatser och källors relevans och trovärdighet.

Sh Ge
Samhällskunskap

Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Individ och samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka åsikt
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokratiska värden och processer
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Söka information
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: