Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap Presseskolan åk 6

Skapad 2016-04-19 10:25 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Vi övar oss i att laga mat och baka. Vi lär oss om näringslära, vilka livsmedel som finns och vad vi behöver äta för att må bra. Vi tittar på jämförpriser och miljömärkningar.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Vi kommer att laga mat och baka med olika metoder och livsmedel.
Vi kommer även att ha teoretiska prov.

Bedömning

Se matris!

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap årskurs 6 Almåsskolan

Övergripande matris för Hem- och konsumentkunskap årskurs 6

E
C
A
Recept
Eleven kan förstå och följa enklare recept med viss anpassning och handledning.
Eleven har relativt god förmåga att förstå och följa enklare recept.
Eleven har god och välutvecklad förmåga att förstå och följa enklare recept.
Matlagningsmetoder
Eleven har viss kännedom om de mest grundläggande matlagnings- och bakningsmetoderna.
Eleven har relativt god kännedom om de mest grundläggande matlagnings- och bakningsmetoderna.
Eleven har god kännedom om de mest grundläggande matlagnings- och bakningsmetoderna.
Livsmedelskunskap
- varukännedom - hantering
Eleven har viss kännedom om några av våra vanliga baslivsmedel. Eleven kan hantera dessa livsmedel på ett i huvudsak fungerande och hygieniskt sätt.
Eleven har relativt god kännedom om några av våra vanliga baslivsmedel. Eleven kan hantera dessa livsmedel på ett relativt fungerande och hygieniskt sätt.
Eleven har god kännedom om några av våra vanliga baslivsmedel. Eleven kan hantera dessa livsmedel på ett väl fungerande och hygieniskt sätt.
Redskap och teknisk utrustning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt hantera vanligt förekommande redskap och teknisk utrustning.
Eleven kan på ett relativt fungerande och säkert sätt hantera vanligt förekommande redskap och teknisk utrustning.
Eleven kan på ett väl fungerande och säkert sätt hantera vanligt förekommande redskap och teknisk utrustning.
Hygien
- arbetshygien - efterarbete
Eleven kan till viss del organisera arbetet på ett hygieniskt sätt.
Eleven kan relativt väl organisera arbetet på ett hygieniskt sätt.
Eleven kan organisera arbetet på ett välutvecklat hygieniskt sätt.
Hälsa
- kostcirkeln - måltidsplanering
Eleven kan föra enkla resonemang om matens betydelse för den egna hälsan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om matens betydelse för den egna hälsan.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om matens betydelse för den egna hälsan.
Miljö o livsstil
Eleven kan jämföra några vanliga varor och föra enkla resonemang kring deras påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan jämföra några vanliga varor och föra utvecklade resonemang kring deras påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan jämföra några vanliga varor och föra välutvecklade resonemang kring deras påverkan på miljö och hälsa.
Konsumtion och ekonomi
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi. Eleven kan föra enkla resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi. Eleven kan föra utvecklade resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Resultat och analys av egen arbetsinsats
Eleven kan ge enkla omdömen om den egna arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvckladee omdömen om den egna arbetsprocessen och resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: