Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2016-04-19 10:53 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Under veckorna 15-19 läser vi skönlitterära klassiker och analyserar och recenserar det vi läst. Vi jobbar vidare med de olika texttyperna.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte och förmågor

 • Strategier för att skriva olika texter.
 • Bearbeta dina texter till innehåll och form. 
 • Handstil samt att skriva och redigera texter för hand.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken samt sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn-och ungdomsböcker som belyser människors villkor och livsfrågor. 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • SvA  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Hur ska vi arbeta?

Du ska läsa, förstå och tolka klassisk litteratur. Du ska också samtala med kamrater som läst samma bok. Under läsningens gång ska du också formulera dina tankar och funderingar i en loggbok.

Efter att du har läst klart boken ska du göra en bokrecension både skriftlig och muntlig. 

Vi jobbar vidare i vårt läromedel ZickZack. Där får du träna på att skriva olika texttyper och känna igen dess karakteristiska drag. I arbetsområdet ingår också att välja en texttyp och visa att du kan använda den. 

Bedömning

Vi bedömer din inlämnade skrivuppgift utifrån kunskapskraven, se ovan.

I kapitlet Sommarläger i ZickZack fortsätter vi att träna olika texttyper och du får då tillfälle att visa att du kan känna igen de olika texttyperna och använda dem.

Du kommer att läsa en klassiker och föra loggbok under tiden. Det du har skrivit i din loggbok ligger till grund för bedömning av hur du resonerar och reflekterar kring det du läst. Vi bedömer hur du kommunicerar din läsupplevelse och lyssnar till andras läsupplevelser men också hur aktivt du deltar i dessa samtal.

Arbetstid

Under veckorna 15-19 

 • måndag-skriva
 • torsdag-läsa och reflektera
 • fredag-ZickZack
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: