Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2016-04-19 10:59 i Slöingeskolan Falkenberg
Du kommer att lära dig om ljud, ljus och skuggor. Du kommer också att lära dig hur ögat och örat är uppbyggt och fungerar.
Grundskola 4 – 5 Fysik

I det här området kommer du att få lära dig om hur ljud, ljus och skuggor beter sig vid olika tillfällen. Du kommer också att lära dig hur örat och ögat är uppbyggda och fungerar.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att titta på filmer.
 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att diskutera.
 • Vi kommer att utföra praktiska undersökningar.

Bedömning - vad och hur

Att du har förmågan att:

Ljud:

 • förklara vad ljud är.
 • nämna en sjukdom som kan drabba örat.
 • förklara hur ljud förs vidare i olika material.
 • förklara hur ljud uppfattas av örat.

Ljus:

 • förklara vad ljus är.
 • förklara hur ljus förs vidare i olika material.
 • förklara hur ljus uppfattas av ögat.
 • förstå hur ögat uppfattar färger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: