Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme; Världsreligioner år 9, vecka 18-21

Skapad 2016-04-19 11:18 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Repetition av världsreligionerna
Grundskola 9 Religionskunskap

Vad händer efter döden? Skiljer sig synen på att leva och dö inom olika religioner? Det är några av de svar du kommer att få i den här repetitionen av världsreligionerna.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen grundas i följande syften: 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Ur det centrala innehållet

Vi arbetar med följande centralt innehåll 

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Arbetssätt

Hela kursen finns i iTunes U och heter "Världsreligioner år 9".

Momentet kommer ungefär ha följande upplägg:

 • Introlektion där ämnet presenteras och ni får fundera på centrala trosfrågor. Här får ni även en första grov överblick om religionerna.
 • Vi kommer också att repetera de etiska modellerna genom skriftlig analys utifrån ett tidigare nationellt prov. 
 • Därpå följer en serie korta lektioner där läraren i tur och ordning i korthet går igenom centrala drag i islam, judendom, buddism, hinduism och sikhism samt sekulära livsåskådningar.
 • Samtidigt som detta pågår kommer ni enskilt att arbeta med ett tidigare nationellt prov i religion där ni lämnar in era svar i Showbie. 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav: 

 • Världsreligionerna
 • Likheter & skillnader
 • Samband med samhälleliga förhållanden
 • Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Moraliska frågeställningae, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Information & källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: