Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyspedagogik

Skapad 2016-04-19 14:12 i Ellös skola Orust kommun
Äventyrspedagogik Ecke och ballongfärden
Grundskola F – 1

Bakgrund: 

Äventyrspedagogik bygger på ett lustfyllt lärande genom många olika sinnen. Pedagogiken tillämpar ett samarbetsbaserat, ett upplevelsebaserat och ett emotionellt lärande. Man arbetar mycket med gruppstärkande aktiviteter som olika kamratövningar. I sagoäventyret lär sig eleverna nya kunskaper genom fantasins magiska kraft.

I Sagoäventyret Ecke och hans ballongfärd får eleverna ett uppdrag att hitta ekorren Eckes kompisar "Geometrixerna" i skogen. Geometrixerna ser ut som olika geometriska former. De ska hitta sex former med tillhörande hattar. I skogen finns också en häxa som älskar Geometrixer.Det gäller för eleverna att hitta geometrixerna före häxan samt att akta sig för häxans häxfällor. För att klara sig förbi fällan måste gruppen göra en samarbetsuppgift för att eliminera fällan...

 

Syfte:

Vi vill ge eleverna kunskap om geometriska former på ett lustfyllt sätt samt träna deras samarbetsförmåga. Vi kommer också att prata om vad man gör om man kommer vilse i skogen. På så vis vill vi öka elevernas kunskap inom detta område.

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med förberedelser av äventyret tillsammans med år 1 i åldersblandade grupper. Vi kommer att göra olika kamratövningar och kamratbanor där eleverna tränar sin samarbetsförmåga. Vi kommer att arbeta med de geometriska formerna på olika sätt. Vi kommer använda oss av ett arbetsmaterial som heter Hitta Vilse där vi samtalar och arbetar med eleverna kring detta område. Avslutningsvis ger sig eleverna ut i skogen för att hjälpa Ecke att hitta sina Geometrixer.

 

 

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: