Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/ Teknik Årskurs 1 - Lekplatsen

Skapad 2016-04-19 15:21 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Vi jobbar med kraft och rörelse på lekplatsen. Genom att göra praktiska övningar på lekplatsen får vi förståelse för vad tyngdkraft, friktion, jämvikt och tyngdpunkt är. Vi provar hävstångsmekanismen.
Grundskola 1 Fysik NO (år 1-3) Teknik

Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva, och lära om, kraft och rörelse. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser.

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi går sedan ut på lekplatsen och gör praktiska övningar för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt, hävstång och tyngdpunkt.

 • Gungbräda - jämvikt, hävstång. Vi prövar oss fram till att få jämvikt på en gungbräda. Hur kan man göra om man väger olika? Vi prövar att lyfta varandra. Sedan lyfter vi varandra genom att använda gungbrädan och jämför hur det känns. Talar om hävstångsprincipen.
 • Klätterställningen- tyngdkraft. Vi klättrar upp och släpper ner föremål med olika tyngd och olika former. Innan dess funderar vi vad som ska hända. Faller alla föremål lika snabbt?
 • Rutschkanan - friktion. Vi släpper föremål med olika ytor och form ner för rutschkanan för att se vad som händer. Innan gissar vi vad som ska hända, vilket vi tror kommer snabbast ner. Vi jämför underlaget i kanan, vått - torrt, olika material.
 • Balansbom - tyngdpunkt, balans. Vi provar att gå balansgång och se hur mycket man kan luta sig i sidled innan man ramlar. Vad är det som gör att man ramlar? Hur kan man återfå balansen? Hur kan man göra för att kunna luta sig och ändå hålla balansen?

Efter varje undersökning på lekplatsen diskuterar och dokumenterar vi det vi gjort med hjälp av egna bilder, foton och text.

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om  kraft och rörelse.
 • Eleven kan beskriva och ge exempel  enkla tekniska lösningar i vardagen.
 • Eleven dokumenterar sina undersökningar och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Bedömning

 • Samtal under tiden vi gör undersökningarna
 • Dokumentation i form av bild och ev text.
 • Muntligt kunna återge vad som hände vid undersökningarna och i viss mån förklara/ kunna använda begreppen tyngdkraft, friktion, hävstång och jämvikt.
 • Formulera en hypotes.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: