Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5

Skapad 2016-04-19 15:37 i Rösjöskolan Sollentuna
Att röra på sig är både roligt och nyttigt. Genom att göra många olika aktiviteter på idrotten kan vi förbättra både vår styrka och kondition samtidigt som vi också lär oss en massa om hälsa.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Att röra på sig är både roligt och nyttigt. Genom att göra många olika aktiviteter på idrotten kan vi förbättra både vår styrka och kondition samtidigt som vi också lär oss en massa om hälsa. 

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Det här ska vi göra

- Träna simning i simhallen

- Träna livräddning i och vid vatten i simhallen

- Orientera i närmiljön

- Rörelser till musik - takt och rytm

- Olika spel, idrotter och lekar inomhus och utomhus

- Parata om hur man förebygger och undviker skador

- Diskutera och prata om vad vi tränar och hur man kan träna styrka och kondition

 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

- Röra dig allsidigt i olika aktiviteter 

- Anpassa dina rörelser efter aktiviteten

- Koordinera ihop olika grundmotoriska rörelser

- Reflektera och analysera kroppsliga och mentala effekter av några träningsformer

- Röra dig till musik

- Röra dig till takt och puls

- Att delta i lekar och olika spel 

- Reflektera och diskutera hur man kan förebygga och undvika skador

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 4

Bör utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
MÅL Att kunna orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Förstå kartan och dess tecken.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
När du ska orientera i kända miljöer tillsammans med en kompis tvekar du ibland och behöver flera försök. Kan några vanliga färger och karttecken.
När du ska orientera i kända miljöer tillsammans med en kompis kan du passa kartan och ta dig mellan kontrollerna med relativt god säkerhet. Kan peka ut karttecken och förklara vad dem betyder.
När du ska orientera i kända miljöer tillsammans med en kompis kan du med säkerhet passa kartan efter miljön och se olika möjliga vägar till kontrollen och resonera om vilken som är bäst och varför. Kan peka ut karttecken och förklara vad dem betyder.
Simning bröstsim
MÅL Att kunna simma i magläge
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Simmar 50 meter bröstsim
Simmar 100 meter bröstsim
Simmar 200 meter bröstsim
Simning ryggsim
MÅL
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Simmar kortare sträckor på rygg
Simmar 25 meter på rygg
Simmar 50 meter på rygg
Livräddning
MÅL Att kunna hantera nödsituationer i och vid vatten under olika årstider.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Deltagit i praktiska livräddningsövningar som vi haft i simhallen. Dykt efter föremål eller docka på botten. Livräddat kamrat med och utan livboj.
Rörelser till musik
Att kunna utföra olika danser och rörelser till musik. Att kunna följa takt och rytm i olika danser, lekar och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du är delaktig i olika danser. Du följer med och gör rörelserna i enklare danser till vis del i takt till musiken. Du kan behöva lite hjälp för att hitta takten om du tappar bort dig. Du deltar i arbetet med den egna koreografin.
Du är delaktig i danser som vi gör tillsammans och följer med i dansens olika steg men tappar ibland takten men hittar själv tillbaka igen. Du följer takten i musiken. Du anpassar rörelserna efter takten i musiken i den egna koreografin relativt väl.
Du anpassar dina rörelser väl till danser som vi gör tillsammans. Du anpassar rörelserna väl efter takten i musiken. Du anpassar rörelserna väl efter musiken och takten i den egna koreografin.
Lek och spel
MÅL Att kunna delta och förstå olika spel, lekar och idrotter, inomhus och utomhus.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du är delaktig och rör dig i olika spel och lekar. Du rör dig på planen till viss del i förhållande till med- och motspelare. Du anpassar rörelserna till aktiviteten till viss del och gör en del passningar och mottagningar.
Du är delaktig och rör dig i olika spel och lekar. Du rör dig på planen i förhållande till med- och motspelare för att föra spelet/leken ska nå sitt syfte. Du kan relativt enkelt ta emot passningar och passa vidare bollen. Du anpassar dina rörelser relativt väl efter aktiviteten.
Du är delaktig och aktiv för att driva spelet/leken framåt genom att anpassa dina rörelser väl efter aktiviteten och situationen. Du kan enkelt passa bollen och väljer medspelare att passa bollen till efter situation.
Motorik och rörelse
MÅL Att kunna utföra sammansatta grundformer i kombination med redskap.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du deltar i hinderbanor och konditions- och styrkeövningar. I rörelserna har du viss rytm och balans. Rörelserna utförs med viss tvekan och flera försök kan behövas. Du har ett visst flyt i olika rörelseövergångar.
Du deltar i hinderbanor och konditions- och styrkeövningar. Du har god balans och kroppskontroll i övningarna. När du gör samma övning/rörelse blir resultatet liknande. Du har flyt i rörelseövergångar och använder kan anpassa kraften i rörelsen relativt väl.
Du deltar i hinderbanor och konditions- och styrkeövningar och visar ett stort engagemang. Du har god balans, kroppskontroll och utför rörelsen med god precision. När du gör samma övning/rörelse blir resultatet det samma. Du har flyt i rörelseövergångar och använder kan anpassa kraften som behövs väl i en rörelse.
Hälsa
MÅL Att veta hur man förebygger skador inom idrotten genom uppvärmning och hur skador kan behandlas i ett akut skede. Att kunna resonera kring kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer.
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva en uppvärmning till en speciell aktivitet för att förebygga skador med korta beskrivningar och motiverar enkelt. Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad vi tränar på i olika aktiviteter.
När du beskriver upplägg i din uppvärmning för att förebygga skador gör du utvecklade beskrivningar genom att du till viss del beskriver och motiverar. Du kan beskriva vad vi tränar i olika övningar och kan ge exempel på övningar som tränar samma sak.
Du beskriver en uppvärmning för att förebygga skador på ett väl utvecklat sätt. Du motiverar och förklarar val av aktivitet i uppvärmningen. Du kan utförligt beskriva vad vi tränar på i olika övningar och ge flera exempel på övningar som tränar samma sak.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: