Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-04-19 16:58 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Att ge barnen strukturerade och pedagogiska aktiviteter under sin skogsvistelse. Att utmana barnen i matematik och samspel med hjälp av skogens tillgångar.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

VAD ska utvecklas/utmanas?

 

 Att barnen utvecklar sin förmåga att använda matematik för att  undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

Vi vill utveckla barnens förmåga att utskilja, uttrycka, undersöka och använda sig av matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi besöker skogen på en bestämd dag varje vecka. Vi går tre pedagoger tillsammans med åtta barn. Barnen är positiva till vår skogsdag. Barngruppen visar intresse för gemensamma utmaningar. Vi upplevde en nyfikenhet från barnens sida när vi gav dem en matematisk uppgift. Utifrån detta vill vi utmana barnen vidare i matematikens värld.

Förberedelser:

 Vi tar fram förberedande material som används på samlingen innan vi går iväg till skogen.

Genom samtal mellan pedagogerna kommer vi fram till olika uppgifter som barnen ska genomföra. Materialet till uppgifterna hämtar vi från skogen.

Utifrån genomförd uppgift tänker vi steget vidare för att utmana barnen vidare i sitt matematiska tänk.

Aktiviteter:

 Matematiska uppdrag i skogen:

- Hitta lika många pinnar som du är år

- Hitta en lång och en kort pinne

- Hitta två pinnar som är lika långa

- Hitta pinnar så att du kan bygga en kvadrat

- Hitta pinnar så att du kan göra en cirkel

Uppdragen kommer att förändras utifrån barnens intresse och behov utmaningar.

Uppdragen kommer att ske enskilt och i grupp. I gruppövningar utmanas barnen i sitt samspel.

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: