Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FILMMUSIK

Skapad 2016-04-19 22:56 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Grundskola 9 Musik

VI SKA SKRIVA FILMMUSIK!

Med hjälp av programmet Soundtrap kommer ni att skriva musik till en kortare filmscen. Inledningsvis kommer vi kort diskutera musikens roll i filmmediet; dess förmåga att förmedla känslor och sätta stämningar. Genom att analysera musiken i olika filmscener försöker vi urskilja på vilka olika sätt musiken opererar. Vad försöker den förstärka? Kan den tillföra något som inte visas i filmen? Vad händer om uttrycket i filmen krockar med musikens uttryck?

Inlämning sker i form av inskickad film med pålagd musik + bifogad skrivuppgift till Johannes.rex@pysslingen.se senast den 13/5. 
Är filmen för stor att mejla kan ni skicka den via drive.

 

Innehåll

Matriser

Mu
Bedömningsmatris musikkomposition år 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Musikens verktyg
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller di­gitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompo­sitioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombina­ tioner av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musika­ liska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombina­ tioner av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Musikens sammanhang och funktioner
Eleven kan även ge enkla om­ dömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musika­liska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: