Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN - år 7, vt-16: "TEXT AND THOUGHT"

Skapad 2016-04-20 08:47 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
LPP:n behandlar språkets alla delar.
Grundskola 7 – 8 Engelska

"TEXT and THOUGHT" - Språkets alla delar

Innehåll

INLEDNING

VT-16: Under den kommande perioden ska vi i engelskan arbeta med språkets alla delar - lyssna, tala, läsa, skriva. Du kommer att få läsa några texter och träna din läsförståelse genom att arbeta med dessa texter på olika sätt. Du kommer också att få skriva (text and thought) och berätta muntligt om det du läst, samt lyssna på dina kamrater när de berättar. Ett syfte med arbete är att ska utveckla ditt ordförråd, så att du blir friare i din kommunikation och kan variera ditt språk i högre utsträckning. Ett annat syfte är att öka din säkerhet i språket såväl muntligt som skriftligt.


ÖVERGRIPANDE MÅL

 • I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer" har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

SYFTE/FÖRMÅGOR

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

METOD OCH INNEHÅLL

* Genom att läsa några olika texter och göra "intensive reading", tränar du på och stärker ditt ordförråd samt dina strategier för att ta dig runt hinder i språket.

* Genom att skriva "läslogg" eller "text and thought" om det du läser, som du sedan ska presentera på engelska i en grupp (textsamtal i smågrupper), tränar du din förmåga att skriva, att aktivt delta i samtal och att lyssna på och uppfatta det andra berättar.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

PROCESS

LPP:n sträcker sig från vecka 18 t.o.m. vecka 22.

v 18:

LPP-genomgång och uppstart
Lyssna på och läs text 1. -> Arbeta med arbetshäfte "intensive reading", samt "text and thought" för TEXT 1.

 

v. 19:

mån - forts text 1 + vi lyssnar på text 2-> Arbeta med arbetshäfte "intensive reading", samt "text and thought" för TEXT 2

fre - forts. arbeta med text 2. Textsamtal i smågrupper

 

v. 20

mån - Lyssna på och läs text 3. -> Arbeta med arbetshäfte "intensive reading", samt "text and thought" för TEXT 3.

 

v. 21

mån-fre - Repetera alla tre texter 1-3 inför PROV mån v. 22 - förbered genom att läsa texterna många gånger - tyst och högt, samt träna på ord och fraser. Träna gärna genom att ställa egna frågor till texterna.

Publicera alla dina "TEXT and THOUGHT" - 3 st (en för varje text)

fredag: Prov-del 1 - ord/fraser + skriv

 

v. 22

mån: Prov - del 2 - läs- och hörförståelse

fre - utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: