Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Nationella Prov

Skapad 2016-04-20 09:06 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Kommentarer kring resultat på de Nationella proven i Matematik.
Grundskola 6

Syftet med nationella prov är i huvudsak att

* stödja likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning

* ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till

* att konkretisera kurs- och ämnesplanerna

* en ökad måluppfyllelse för eleverna

 

Innehåll

Tid

Syfte/förmågor

Centralt innehåll

Arbetssätt

Bedömning

Provet i matematik konstrueras med utgångspunkt i grundskolans läroplan och kursplanen i matematik. Kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav står i fokus vid konstruktionen. Bedömningen av elevernas prestationer på uppgifterna utgår från kunskapskraven i årskurs 6.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: