Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, vt-16 vecka 17-23

Skapad 2016-04-20 09:34 i Västra Karups skola Båstad
Idrott och hälsa, Klass 5. Vårterminen 2016.
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Människan är byggd för rörelse. För att kroppen ska må bra måste vi alltså använda den. Vi behöver alla vara i rörelse något varje dag. Människor idrottar och tränar i många olika sammanhang, till exempel i skolan, på jobbet, genom idrottsföreningar eller på egen hand. Att trivas och må bra av träning ökar möjligheten för att den ska bli av regelbundet. Man idrottar med sina kompisar eller på egen hand. På så sätt får man inte bara motion utan också avkoppling, gemenskap och glädje.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

UNDERVISNING

Under den här perioden kommer du att få:

 • Genomföra olika aktiviteter, såsom: orientering, terränglöpning, lekar och spel i natur och utemiljö.
 • Orientera dig med hjälp av kartan i vår närmiljö.
 • Träna på att anpassa dina rörelser i de olika aktiviteterna. 
 • Träna på att hantera nödsituationer vid vatten. Genom film och olika övningar.
 • Simma 200 m, varav 50 m i ryggläge.
 • Träna på att med ord och begrepp kunna samtala och resonera om upplevelser av olika aktiviteter. Samt rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma:

 • Hur väl du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till allemansrättens regler.
 • Hur väl du kan orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Att du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av hjälpredskap samt att du kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
 • Hur väl du kan samtala och resonera om din egen upplevelse kring din fysiska aktivitet samt kring förebyggandet av olika skador.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Delta och genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till allemansrättens regler.
 • Delta och anpassa dina rörelser till den aktivitet vi gör.
 • Delta och orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Delta i att hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av hjälpredskap samt visa att du kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
 • Samtala och resonera om din egen upplevelse kring din fysiska hälsa och kring förebyggandet av olika skador.

 

Tidsplanering

 • V. 17: Löpning med samtal om puls. Fotbollsbrännboll
 • V. 18: Orientering
 • V. 19: Orientering bedömningsbana. Planering inför egen aktivitet
 • V. 20: Egen aktivitet
 • V. 21: Triathlon med gemensamt mål
 • V. 22: Simning och nödsituationer vid vatten vid aktuell årstid. Aktivitet kring allemansrätten
 • V. 23: Simning och nödsituationer vid vatten vid aktuell årstid.

 


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: