Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel Vt- 2016

Skapad 2016-04-20 11:41 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 4 Musik

Vi kommer att jobba med I still haven´t found what I'm looking for av U2. Den innehåller, trots sin komplexitet, endast tre ackord

Du kommer att lära dig hur du räknar ut hur du tar ett dur- eller moll-ackord på keyboard. U2´s låt innehåller dock endast dur- ackord.

Arbetsområdet förankras i de nationella kursplanerna för ämnet musik, där det i syftet står följande:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Kunskapskrav

Vi strävar mot kunskapskraven i årskurs 6 då Läroplanens kunskapskrav riktar sig mot årskurs 4-6. 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Undervisning

För att du ska få möjlighet att utveckla dina förmågor ska vi på lektionerna bl.a. öva på spel på gitarr, elbas, piano, trummor och div. rytminstrument. Även gemensam sång kommer att övas.

Vi kommer att turas om att sjunga och spela på de olika instrumenten så att alla ges möjligheten att få utvecklas.

Du kommer att få lära dig några ackord på gitarr och piano som vi kommer att använda till  sången vi ska använda oss av på lektionerna. Även att spela en anpassad, enkel elbas- och slagverkstämma kommer att ingå i de uppgifterna.  

Du kommer även att få bekanta dig med vissa musiksymboler såsom ackordanalys. En ackordanalys är i stort sett att kunna läsa vilket ackord som ska tas.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • följa en stämmas rytm och tonhöjd vid gemensam sång
 • spela en melodi- bas eller slagverksstämma
 • ackompanjera på ett ackordinstrument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: