Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap för de yngsta

Skapad 2016-04-20 13:02 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Hur vi utmanar barnen på Humlan i att förstå och utforska naturens olika kretslopp.
Förskola

Vi ser ett stort intresse för djur och natur hos barnen. Vi tycker att det är viktigt att tidigt ge barnen möjlighet att bygga upp en god relation med djur och natur som präglas av omsorg, hänsyn och respekt.

Innehåll

Utifrån forskning

Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur på SLU beskriver i sin bok "Ute på dagis" (1997) vikten av att vistas ute i en ostrukturerad miljö. Det ökar koncentrationsförmågan och sänker nivåerna av stresshormon t ex.

Mål

Alla barn på Humlan ska vid flera tillfällen få följa med till skogen. De ska också ges möjlighet att plantera och följa våra odlingar inne på avdelningen och på Lejongården.

Varje barn som visar eget intresse för dessa områden ska uppmuntras och stimuleras i sitt intresse av pedagogerna.

Målkriterie

Det ska synas i barnens lärloggar att de fått prova på olika aktiviteter med anknytning till naturen.

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Vårt syfte är att stärka barnens förmåga att se, höra och uppmärksamma det som händer i naturen och på olika sätt väcka deras nyfikenhet och lust till att lära sig och förstå det som sker och hur det kan påverka oss.

Metod

Vi jobbar med tre olika områden:

Barnens eget utforskande

Barnen är mycket intresserade av djur, växter, natur osv. Det ser vi på vår gård, på små promenader, i skogen och när vi t ex läser sagor. Pedagogerna uppmärksammar, benämner och utmanar till utforskande och reflekterande.

Skogsutflykter

Vi går till skogen varje vecka under den mildare delen av året. Vi går till de små skogsområden som ligger närmast oss för att inte promenaden dit ska stjäla för mycket tid och kraft.

I skogen ges möjlighet att fokusera på många områden. T ex matematik där vi använder oss av olika skogsmaterial. Barnen ges möjlighet att bygga och konstruera t ex kojor av ris och grenar. Självklart spanar vi efter djur i olika storlekar och uppmärksammar barnen på växter och årstidsväxlingar i skogen.

I skogen kan barnen leka fritt och använda sin fantasi och använda miljön på sitt eget sätt. Motoriken utmanas i den ojämna terrängen där barnen får hitta egna sätt att ta sig uppför och utför.

Språkutvecklingen stimuleras genom att vi i skogen använder ord som är särskilt kopplade till den miljön.

Vi passar på att tidigt börja prata om goda vanor i skogen både för att inte störa eller förstöra och för att inte komma bort. På vägen dit är det goda vanor i trafiken som förmedlas.

På en liten skogsutflykt finns många möjligheter till utveckling och lärande. Barnen ges möjlighet att utveckla många förmågor.

Plantering

Vi odlar dels på ett experimenterande sätt, dels för att få plantor till vår gård. I största möjliga mån får barnen hantera jord, redskap, frön, plantor osv själva för att öka deras känsla för detta hantverk. Genom planteringen ges barnen möjlighet att följa sambandet från frö till planta och kanske något ätbart.

Här ges möjlighet att utöka sitt ordförråd och utveckla sin finmotorik. 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg).

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: