Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3, genrepedagogik

Skapad 2016-04-20 13:28 i Lendahlsskolan Alingsås
Vi kommer att arbeta med texter inom olika genrer såsom faktatext, berättande text och argumenterande text.
Grundskola 1 – 3 Svenska

I svenska kommer vi under årskurs 1 att påbörja arbetet med olika textgenrer såsom faktatext, berättande text samt argumenterande text. Eleverna kommer att få utveckla sin förståelse för dess olikheter samt inleda sitt eget skrivande inom genrerna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 

 • kunna skriva en faktatext och en berättande text
 • muntligt kunna argumentera
 • kunna förstå skillnaderna mellan olika genrer
 • skriva en text som du själv och andra kan läsa, för hand
 • använda stor bokstav och skiljetecken i dina texter
 • förstärka texten med en bild

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du visar dina kunskaper.

 • beskriva och jämföra faktatext och berättande text
 • muntligt kunna argumentera
 • skriva en berättelse/faktatext med tydlig handstil
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken
 • rita en bild till texter

Undervisning: För att du ska lära dig allt detta kommer vi att arbeta med följande på lektionerna...

 • Arbetar vi utefter cirkelmodellen.
 • Vi kommer gemensamt att titta på olika typer av texter; faktatext, berättande text samt argumenterande text och jämföra hur de är uppbyggda.
 • Vi skriver en gemensam faktatext, berättande text samt argumenterande text.
 • Du får skriva en egen berättande text och faktatext.
 • Muntligt argumenterande.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: