Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Roligt och oroligt" Svenskan 7 kap 2

Skapad 2016-04-20 13:43 i Hallenskolan Mölndals Stad
I det här arbetsområdet använder vi oss av andra kapitlet i Svenskan 7 som bas, samt läser både dagboksböcker och klassiker.
Grundskola 7 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Att utveckla sin förmåga att läsa/lyssna till/ analysera olika texter om "Roligt och oroligt", samt utveckla sin förmåga att formulera sig både muntligt och i skrift.

Att utveckla sin förmåga att jämföra och sätta sig in skönlitteratur som framställer olika personers villkor, identitets och livsfrågor.

Att utveckla sin förmåga att förstå hur författaren påverkats av den tid/kulturella sammanhang författaren levde/lever i.

Att förstå olika texters syfte och uppbyggnad.

Att kunna granska och undersöka källor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med andra kapitlet i boken Svenskan 7 som bas, där vi lyssnar till utdrag ur "Min hemliga dagbok" - Adrian 13 3/4 år", och läst i tidningen: "Ett gott skratt förlänger livet". Vi  utvecklar ordförrådet, diskuterar/redovisar innehållet både muntligt och skriftligt. Vi fokuserar på att skriva olika typer av text, genom att skriva en egen recension, egna dagboksinlägg,referat och artikel. Vi läser om medeltidens litteratur i korthet, författaren Miguel de Cervantes och läser utdrag ur hans bok "Don Quijote".

Redovisningsform

Du deltar aktivt i diskussioner kring läst litteratur i grupp. Du redovisar din artikel som du arbetat med i grupp. Du skriver under 8-dagar en egen dagbok och gör en recension av dagboken du läst. Du publicerar detta på unikum under portfolio.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
formulera dig i tal och skrift,
analysera de texter vi läser,
anpassa ditt språk till det vi diskuterar och det du skriver,
visa kunskaper kring medeltidens litteratur.

Matriser

Sv
Matris i svenska åk 7: tala, diskussion-läsa-skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala, diskussion
Du kan säga din åsikt i grupp och du kan lyssna på andra när de talar.
Du kan diskutera, lyssna och argumentera.
Du kan inleda en diskussion samt komma med konkreta exempel som för samtalet framåt.
Läsa
Du kan läsa och förstå innehållet i en text. Du kan kortfattat berätta vad texten handlar om.
Du kan återberätta och reflektera över det du läst.
Du kan dra slutsatser, göra jämförelser och ser sammanhang.
Skriva
Du förmedlar händelser mer än upplevelser. Din text innehåller detaljer med viss betydelse för helheten. Din text fungerar i det tänkta sammanhanget efter viss bearbetning.
Du förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem. Din text innehåller träffande detaljer med betydelse för helheten. Din text fungerar i det tänkta sammanhanget.
Du förmedlar, tolkar och värderar upplevelser. Din text har en god balans mellan detaljer, översikt samt allmänt och personligt. Din text fungerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: