Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lego mindstorms

Skapad 2016-04-20 13:46 i Önnerödsskolan Härryda
Programmering av LEGO-robot
Grundskola 9 Teknik

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med Lego Mindstorms.
Med Lego Mindstorms kan du lära dig att designa, bygga, programmera och testa robotar.
Du kommer att använda din Ipad eller en dator med Mindstorms programvara för att utveckla program som sedan laddas ned till en robot som styr hur den ska bete sig.

Programmera? Identifiera, analysera och lösa problem? Här få du chansen att prova på allt detta!

 

 

 

Innehåll

Syfte

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Kopplingar till läroplan

  • Tk
    Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk
    Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • Tk
    Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matriser

Tk
Bedömningsmatris i Teknik åk 9

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Utarbeta förslag till lösningar eller konstruktioner.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **bidrar** till att processen leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **med någon bearbetning** leder processen framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **leder** processen framåt.
Dokumentation, skisser och modeller
Eleven gör **enkla** dokumentationer kring reflektioner kring robotar och dess användning ur ett historiskt samt samhällsperspektiv
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer kring reflektioner kring robotar och dess användning ur ett historiskt samt samhällsperspektiv
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer kring reflektioner kring robotar och dess användning ur ett historiskt samt samhällsperspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: