Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-1000

Skapad 2016-04-20 13:46 i Söderskolan Falkenberg
Att utvidga talområdet till 1000. Vi repeterar positionssystemet.
Grundskola 2 Matematik

Nu går vi vidare i talområdet och lär oss talen upp till 1000. Vi använder våra tidigare kunskaper i addition med tiotalsövergång i talområdet 0-100. Vi lär oss jämföra tal.  

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper om:
*talen upp till 1000, benämna och storleksordna dem
*addition (nu ska du använda dina kunskaper du lärt dig i talområdet 0-20 i talområdet 0-100)
*addition (träna på hur man kan addera större tal både med talsortsräkning och uppställning)
* subtraktion (nu ska du använda dina kunskaper du lärt dig i talområdet 0-20 i talområdet 0-100)
* subtraktion (träna på hur man kan addera större tal både med talsortsräkning och uppställning)

Du får möjlighet att uveckla din förmåga att:
*förklara dina tankegångar för andra
*resonera med och lyssna till andra och använda matematiska begrepp och metoder för att lösa problem
*jämföra och beskriva geometriska objekt

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan genom att:
*benämna talen upp till 1000
*storleksordna talen upp till 1000
*addera i talområdet 0-100 med tiotalsövergång
*addera med talsortsräkning och uppställning
*berätta och förklara hur du tänker och kommer fram till din lösning

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta laborativ med t ex guldmaterialet och sifferkorten.
Vi arbetar enskilt i par eller i grupp.
Vi kommer att  ha gemensamma samtal, diskussioner kring matematik.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: