Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Surt & Basiskt

Skapad 2016-04-20 14:37 i Sollebrunns skola Alingsås
I det här området inom kemi kommer du att få bekanta dig med några vanliga ämnen som är sura, basiska och neutrala och att mäta deras Ph-värden. Du kommer också få en insikt i hur dessa ämnen kan påverka vår miljö.
Grundskola 4 – 6 Kemi

I det här området inom kemi kommer du att få bekanta dig med några vanliga ämnen som är sura, basiska och neutrala och att mäta deras Ph-värden. Du kommer också få en insikt i hur dessa ämnen kan påverka vår miljö.

Innehåll

Syfte utdrag från Lgr 11

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser...

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtal om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll..

Sammanfattningsvis ska undervisningen i kemi ge elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att;
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matriser

Ke
Vår jord är uppbyggd av atomer

Målen i matrisen är riktade till kunskapsnivå för åk 4 i kemi.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Diskussioner och gemensamma samtal i klassen.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som handlar om miljön och materians uppbyggnad genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som handlar om miljön och materians uppbyggnad genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som handlar om miljön och materians uppbyggnad genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtalen och diskussionen framåt och fördjupa eller breddar dem.
Genomföra enkla undersökningar
Genomföra enkla försök efter givna planeringar och bidra med egna frågeställningar.
Eleven kan utföra enkla undersökningar och använda utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utföra enkla undersökningar och använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan utföra enkla undersökningar och använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Skriva en laborationsrapport
Eleven kan göra enkla dokumentationer av sin undersökning i text och bild.
Eleven kan göra utvecklade dokumentationer av sin undersökning i text och bild.
Eleven kan göra väl utvecklade dokumentationer av sin undersökning i text och bild.
Kunskaper om materians uppbyggnad och egenskaper
Teoriprov Kemiska samband & hållbar utveckling
Eleven har grundläggande kunskaper om materians uppbyggnad och egenskaper. Eleven kan använda sig av kemins begrepp i sin beskrivning och kan visa på några enkla kemiska samband i sin text
Eleven har kunskaper om materians uppbyggnad och egenskaper. Eleven kan använda sig av kemins begrepp i sin beskrivande förklaring och kan visa på kemiska samband på ett utvecklat sätt.
Eleven har kunskaper om materians uppbyggnad och egenskaper. Eleven kan använda sig av kemins begrepp i sin beskrivande förklaring och kan visa på kemiska samband på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: