Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"NO-sopor och återvinning åk 2"

Skapad 2016-04-20 19:08 i Tegelbruksskolan Falun
Vad händer med våra sopor när vi slänger dem? Kan man slänga alla sopor på samma ställe? Är allt vi inte behöver längre sopor? Hur påverkar sopor vår miljö?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

I det här arbetsområdet ska vi lära oss hur man ska göra med alla sopor. Vad kan man återvinna och vad ska brännas. Vart tar våra sopor vägen? Vi får besök av miljö "Putte" från Falu återvinningscentral som ska sortera sopor tillsammans med oss.Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan? Vi ska försöka ta reda på hur sopor påverkar vår miljö.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:
Upptäcka skillnader  i material  och med hjälp av den kunskapen kunna sortera dina sopor.
Få en insikt i hur människans (ut-)nyttjandet av jordens resurser påverkar vår miljö.

Kopplingar till läroplan

  • NO
    Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • NO  1-3
    Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Konkretisering av mål

Du ska lära dig vad det är för skillnad mellan några olika material.
Du ska lära dig var några olika typer av sopor ska slängas och varför.
Du ska lära dig några av våra sopor som kan återanvändas.
Du ska få en förståelse för vad alla världens sopor gör för miljön.

Kopplingar till läroplan

  • NO   3
    Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Så här kommer vi att arbeta

Läsa texter i Puls NO-boken.

Titta på filmer om sopor/miljö och hur vi återvinner plast, papper, metall, glas och kompost.

Dokumentera i klassens NO-böcker.

Återanvända gamla tidningar och metallförpackningar och göra återbruks konst av dem.

Källsortera med hjälp av miljö "Putte" som hälsar på oss i skolan.

Grupparbeten och gruppdiskussioner om sopsortering och hur det påverkar vår miljö.

 

Bedömning

Du ska praktiskt få visa vad du har lärt dig om olika material och hur det ska sorteras. Detta gör genom att vi tar några sopor, ställer fram oika kärl för avfall och så får du fundera på vad som ska slängas vart.
Vi kommer även att bedöma utifrån hur man följer med och är med i diskussioner på de olika lektionstillfällerna.

Matriser

NO
Pedagogisk Planering NO åk 2

Interagerande
Nivå 1
Du är med på lektionerna.
Nivå 2
Du visar intresse för våra lektioner
Nivå 3
Du visar intresse och är med i diskussioner om ämnet, samt kommer med egna funderingar
Ämneskunskap
Du vet att man kan sortera sopor.
Du vet att man kan sortera sopor utifrån deras material.
Du vet hur man sorterar ett flertal sopor samt att det är bra för vår miljö att sortera sopor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: