Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantastiska berättelser (Litteraturhistoria)

Skapad 2016-04-20 20:23 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Så länge människan har existerat har hon också funderat, ibland kring frågor som hon inte haft verktyg att besvara. Vilka är vi? Hur hamnade vi här på jorden? Hur började alltihop? Idag söker vi kanske svaren med hjälp av vetenskapen, men innan observatorier, labb och matematiska beräkningar fanns fick människor söka andra förklaringar. Därför kunde himlen bli en jättes huvudskål, ekot en sorgsen flickas röst och soluppgången...en förlossning. Ur svåra frågor har en enorm mångfald av berättelser växt fram. När vi studerar litteraturhistorien, sagorna och myterna, kastas vi tillbaks i tid och rum. Genom att sätta oss in i hur människor tänkte, kände och förstod bygger vi broar mellan oss och dem. 

När vi de här veckorna läser, studerar och analyserar myterna och sagorna kommer vi också att göra en fantastisk resa över världen, genom historien och in i oss själva. Kanske kan de gamla berättelserna få oss att upptäcka något nytt?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Planering

v.16: Introduktion - genomgång myter. Vi läser en historisk myt (Odysseus möte med cyklopen), en skapelsemyt och en myt som förklarar stora existentiella frågor (Persefone och Demeter). Vi pratar om moderna myter t.ex. Klintenbergare och s.k. Creepy Pasta. 

v.17: Folksagor/Konstsagor

v. 18: Textseminarium (Bedömningssituation - tvärgrupper/muntligt)

v. 19: Temavecka

v. 20: Presentation av avslutande skrivuppgift. Skrivuppgift

v. 21: Skrivuppgift

v. 22: Inlämning/ Sagointervju

v. 23. Avslutningsvecka

Bedömningsuppgifter

Tvärgrupper/muntligt - om myter, folksagor och konstsagor.

Analyserande/resonerande text om nutida och klassiska sagor.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • SvA  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • SvA  E 9
  Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
 • SvA  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • SvA  E 9
  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 9
  Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: