Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pecha Kucha - SVA

Skapad 2016-04-21 09:31 i Stenkulan Lerum
Grundskola 8 Svenska som andraspråk

Pecha Kucha är ett roligt och annorlunda sätt att göra en presentation med ursprung från Japan. Du ska visa 20 bilder (på storskärm). Till varje bild får du prata i högst 20 sekunder. Sammanlagt blir din presentation 20 X 12 sekunder = 4 minuter 

Innehåll

1. Arbetssätt

Din uppgift är att göra en muntlig presentation med tillhörande bildspel, en s k pecha kucha. Den består av 12 bilder som man talar till i 20 sekunder vardera. Pecha kuchan görs i LibreOffice Impress eller annat presentationsprogram. Du väljer själva vilket ämne du vill fördjupa dig i och berätta om.

2. Syfte

Du ska träna dig på att göra ett riktigt bra muntligt framförande där bild och text samspelar och där informationen framgår tydligt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

3. Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

4. Bedömning

Du redovisar din presentation för publik och bedöms utifrån kriterierna i matrisen, se nedan.

Matriser

SvA
Kunskapskrav

Inte nått målen för E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Struktur/Innehåll
Du har en röd tråd som gör det lätt för publiken att hänga med.
Du har en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning och medveten avslutning
Du har en tydlig röd tråd och det märks att du jobbat med inledning, avhandling och avslutning
Framförande
Du presenterar ditt arbete på ett sätt som gör att andra tydligt förstår vad det handlar om.
Du är engagerad och påläst vid din muntliga presentation.
Du är mycket engagerad och påläst. Du är trovärdig och har argument för dina åsikter och tankar.
Ögonkontakt
Du är förberedd, använder stödord och har viss ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa stödorden och tala mer fritt och har god ögonkontakt med publiken.
Du talar nästan helt fritt och har bara stödorden som stöd och du har mycket ögonkontakt med publiken.
Språk
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk. Du förklarar vissa svåra ord eller begrepp som hör till ämnet.
Du använder helt ditt eget språk och varierar det på ett bra sätt. Du förklarar svåra ord och begrepp.
Du använder ett rikt och varierat språk och du förklarar svåra ord och begrepp genom att ge tydliga och konkreta exempel.
Rösten
Du talar tydligt.
Du talar tydligt och har ett varierat röstläge.
Bildspelet
Text och bild samspelar på ett naturligt sätt.
Text och bild samspelar så att presentation blir tydlig och intressant.
Bildspelet förstärker innehållet i texten och är väl genomtänkt.

SvA

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: