Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärde franskaprovet i Da15 7an vt16

Skapad 2016-04-21 09:39 i Da Vinciskolan Ale
Nya ord och fraser samt ny och gammal grammatik. Arbete med Chez nous 2 som bas.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehållet i provet kommer från Chez nous 2. Vi arbetar nu med kapitel 2c samt lecture som handlar om skolan och om att beskriva en dag. Ett moment handlar om de bestämda artiklarna. Vi repeterar även de oregelbundna verben Avoir = att ha, Être = att vara samt Aller = att gå/åka. Vi går återigen igenom böjningen av de regelbunda -er-verben Nytt moment den här gången är Possessiva pronomen i 1-3 person singular.

Ordförrådet handlar om klassrumsord samt några beskrivande ord. Allt vi går igenom finns i era skrivböcker/datorer, eftersom ni antecknar när vi har genomgångar, samt i Chez nous-böckerna.

Ni kommer också att få en informationslapp i handen där alla ord och fraser och moment som ingår står med, med sidhänvisningar till den lilla grammatiken i textboken. Ni kommer också att få separata övningsmaterial om ni vill ha det. 

Bonne chance!

Här har ni informationslappen:

Inför franskaprov 4, da15 4/5-16              Vt16

 

Vi arbetar med kapitlen 2c och lecture. Där lär vi oss mer skolord samt hur man beskriver sin dag, t.ex. en skoldag.

 

Grammatik:

Répétition:

 

 • Som vanligt ska ni kunna böja de oregelbundna verben avoir (= att ha), être (= att vara) och aller (= att gå/åka) i presens (= nutid tb. s.102-103 samt i er skrivbok/dator)
 • Bestämd artikel le/la/l’/les (s. 98 i tb. skrivboken/datorn)
 • Hur man böjer regelbundna –er-verb i presens (tb. s.102 + skrivbok/dator)

 

Nouveau:

 

 • Possessiva pronomen, singular (= ägande, tb s. 101 + skrivbok/dator)

 

Les mots et les phrases:

 

tiens = här! (som varsågod)                            Verb (reg. –er-verb)

un ordinateur = en dator                                  chanter = sjunga

Un livre = en bok                                            manger = äta

Un crayon = en blyertspenna                          commencer = börja

Écoutez= lyssna!                                            rater = missa

                                                                      jouer = spela

passe-moi = räck mig/ge mig

une lampe = en lampa                                     le lundi = på måndagar

une chaise = en stol                                        une table = ett bord     

un cartable = en skolväska                             un cahier = en skrivbok                

une gomme = ett suddgummi                          un taille-crayon = en pennvässare

un portable = en mobil

                                                                      je finis = jag slutar      

difficile = svårt                                               je rentre = jag går hem

facile = enkelt                                                 il sort = han går ut

gentil = snäll                                                  il fait = han gör

bientôt = snart                                                il termine = han slutar

petit = liten                                                                      et puis = och sedan    

Avoir = att ha                               Être = att vara

 

J’ai                                               je suis

Tu as                                            tu es

Il a                                                il est

Elle a                                            elle est

On a                                             on est

Nous avons                                  nous sommes

Vous avez                                     vous êtes

Ils ont                                           ils sont

Elles ont                                       elles sont

 

Aller = att gå, åka (ska)               Parler = att prata (regelbundet –er-verb)

 

Je vais = jag går                           je parle = jag pratar

Tu vas                                          tu parles

Il va                                              elle parle

Nous allons                                   nous parlons

Vous allez                                     vous parlez

Elles vont                                     ils parlent

 

 

 

Travaillez bien! Et bonne chance!

 

 

Ulla

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga attKopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Vi arbetar med:

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Arbetets upplägg

Vi arbetar med kapitel 2 i Chez nous-böckerna. Vi läser texterna högt,lyssnar på dem och översätter dem. Ni gör uppgifterna i övningsboken. Vi har genomgångar av grammatik m.m. på tavlan som ni skriver i era skrivböcker/datorer. Det är en blandning av grammatik- och orduppgifter samt dialoger.

Arbetsområdet avslutas med ett prov den 279/11-15. Veckorna efter provet kommer vi att göra några hörövningar som också tillhör arbetsområdet.

 

Matriser

M2
Moderna Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • M2
 • M2
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor; eller använder lexikon; eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: